Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM109BİYOLOJİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin biyolojinin temel kavramlarını, diğer dalları ile olan ilişkisini canlı cansız kavramlarını öğrenmesi, hücre ve orgenellerini en iyi biçimde kavrayabilmesi,hücre bölünmelerini,çoğalma,doku oluşumu ve dokuları öğrenmesine,canlılar aleminden virus ve bakterileri tanımasını,evrim kurallarını öğrenmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Araş.Gör.Dr. Ali ÖZCAN
Öğrenme Çıktıları
1Temel kavramları öğrenebilme
2Canlıların kimyasal yapılarını (organik ve inorganik olarak) öğrenebilme
3Biyolojik ve kimyasal problemler arasında ilişki kurabilme
4Biyoloji konusunda çevre,sağlık ve eğitimsel olarak duyarlı olabilme
5Biyolojinin kimyasal açıdan önemini görebilme,sentez yapabilme
6Hücrenin kimyasal içeriğini öğrenebilme bu konuda konuşabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Canlı cansız ayrımı,prokaryot,eukaryot farkı. Diğer bilim dalları ile ilişkisi,biyolojik kavramlar,hücre,hücre elemanları,hücre zarı,sitoplazma,organelleri,nükleusun fonksiyonları,üreme,çoğalma,üreme hücreleri,dokular, virus ve bakteriler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Canlı cansız ayrımı hücre ile ilgili boyutlar biyolojik birimler ve ilişkileri,biyolojik olayları inceleme yolları.Mikroskoplar.
2Hücre,hücrenin genel özellikleri prokoryot eukoryot farkı. Protoplama kimyasal yapısına giriş.
3Hücredeki inorganik ve organik bileşikler
4Organik bileşiklere devam, nükleik asitler DNA ve özellikleri,RNA ve özellikleri hücre zarı
5Hücre zarının fonksiyonları,zar farklılaşmaları,sitoplazma paraplazmik yapılar,metaplazmik yapılar,emplazmik yapılara giriş
6Emplazmik yapılar(endoplazmik retilulum,ribozom,mitokondri)
7Emplazmik yapılar devam (golgi,fagosom,lizozom peroksizom,sentronom,vakual)
8Ara Sınav
9Nukleus,nukleus zarı, matriks,nukleolus kromozomun ince yapısı
10Nukleus fonksiyonları (protein sentezi, bölünme)
11Eşeysiz çoğalma,partonogenez,üreme hücreleri,bölünmeler
12Doku oluşumu,dokular(epitel doku bağ doku)
13Virus ve bakteriler
14Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Campbell Biology. Pearson Yayıncılık. Lisa A. Urry (Author), Michael L. Cain (Author), Steven A. Wasserman (Author), Peter V. Minorsky (Author), Jane B. Reece (Author) YARDIMCI KİTAPLAR: Prof. Dr. AYLA ÖBER. Zooloji. Nobel yayın. 2008. Doç. Dr. SEMA İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, Prof. Dr. GÜRSEL ERGEN, Prof. Dr. HÜSEYİN ARIKAN; Histoloji, Fen Fakültesi Yayınları 1998-2006
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)83
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1    4  5       
ÖÇ2    4     5    
ÖÇ3         4     
ÖÇ4          4    
ÖÇ5              4
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr