Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM111BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİKZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bilgisayar yardımıyla öğrencilerin temel İstatistik kavramlarını öğrenmelerini, bilimsel karar verme mekanizmasında istatistiksel yöntemlerden faydalanmalarını ve istatistiksel analiz sonuçlarını yorumlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Çiğdem TAKMA
Öğrenme Çıktıları
1İstatistiksel bir bakış açısı oluşturma
2Hipotez oluşturabilme ve onu test edebilme yeteneği
3Bir araştırma veya denemeyi tasarlama becerisi edinme
4Temel istatistik teknikleri ve yöntemleri bilgisayarda uygulayabilme becerisi
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel istatistik terimler; Verilerin sunulması ve özetlenmesi; Tanımlayıcı istatistikler; Olasılık ve olasılık dağılışları (binom, poisson ve normal); İstatistikte tahminleme; Hipotez testleri; Sayımla elde edilen verilerin analizi; Değişkenler arasındaki ilişkiler (doğrusal regresyon ve korelasyon); F testi ve ortalamaların karşılaştırılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İstatistiğe giriş; Temel istatistik terimler
2Verilerin sunulması ve özetlenmesi, Frekans tablosu
3Tanımlayıcı istatistikler
4Olasılık Teorisi
5Kesikli olasılık dağılışları: Binom dağılışı
6Kesikli olasılık dağılışları: Poisson dağılışı
7Sürekli olasılık dağılışları (normal dağılış)
8İstatistiksel Tahminleme; Populasyon ortalaması için nokta tahminlemesi; Populasyon ortalaması için aralık tahminlemesi
9Ara Sınav
10Hipotez testleri; Bir populasyon ortalaması için büyük örnek testleri (Z testi)
11Hipotez testleri; Bir populasyon ortalaması için küçük örnek testleri (t testi)
12Bağımsız örneklerde iki ortalamanın karşılaştırılması
13Bağımlı örneklerde İki ortalamanın karşılaştırılması
14Değişkenler arası ilişkiler; korelasyon
15Değişkenler arası ilişkiler; Basit doğrusal regresyon
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Gürsakal, N. Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I, Marmara Kitabevi Yayınları. 2. Gürsakal, N. Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II, Alfa Yayınları-Ders Kitapları. 3. Püskülcü, H., İkiz, F., Eren, Ş. 2006. İstatistiğe Giriş. Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir. 4. Atıl, H. 1998, İstatistik. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No.531, Bornova, İzmir. 5. Yıldız, N.; Bircan, H. 2003. Araştırma ve Deneme Metotları. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 697. Ziraat Fakültesi No: 305, Ders Kitapları Serisi No: 57, Erzurum. 6. Düzgüneş, O.; Kesici, T.; Kavuncu, O.; Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve Deneme Metotları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021, Ders Kitabı: 295, Ankara. 7. Mead, R., and Curnow, R.N., 1983. Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology. Chapman Hall, London. 8. Steel, R.G.D., and Torrie, J.H. 1960. Principles and Procedures of Statistics. Mc Graw Hill, New York. 9. Ott, Lyman, 1988. An introduction to statistical methods and data analysis. PWS-Kent Publishing Company, Boston.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz212
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Quiz için Bireysel Çalışma248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2     44        
ÖÇ3 3     334     
ÖÇ4444444444444   
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr