Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM323TARIMSAL ELEKTİRK-ELEKTRONİKZorunlu352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin, elektriğin üretiminden tarımsal alanda kullanımına kadar geçen süreci tanımasını, tarımsal elektrifikasyon alanındaki son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve tarımsal üretimde işletmenin karlılığını artırmak amacıyla elektrifikasyon düzeyinin yükseltilmesi gerektiğini kavramalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin YÜRDEM
Öğrenme Çıktıları
1Farklı tip elektrik motorlarını tanıyabilme ve kullanım alanına uygun elektrik motoru seçebilme
2Tarımsal yapılarda elektriksel aydınlatma uygulamalarına uygun lamba tipleri ve montaj karakteristiklerini belirleyebilme
3Tarımda elektriksel ısıtma uygulamalarına uygun elektrikli ısıtma tekniklerini seçebilme ve toprak ısıtma tesislerinin montaj değerlerini belirleyebilme
4Tarımsal elektrifikasyon uygulamalarında uygun İletken kesit hesaplarını yapabilme
5Elektrikle çalışmada güvenlik önlemlerini kavrayabilme
6Tarımsal elektrifikasyonun tanımlamalarını ve önemini kavrayabilme.
7Elektrik enerjisinin üretiminde ve tarımsal yerleşim merkezlerine iletiminde kullanılan yöntemleri kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
•Elektrik enerjisinin önemi, tarımsal elektrifikasyonun kapsamı ve Türkiye’deki durumu. •Tarımsal Elektrifikasyon Düzeyinin Belirlenmesinde Yararlanılan ölçütler. •Elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan yöntemler. •Elektrik motoru tipleri ve tarımda kullanım alanları. •Tarımsal elektrifikasyon için elektrik motoru seçimi. •Tarımda elektriksel aydınlatma tekniği. •Tarımda elektriksel ısıtma uygulamaları. •Tarımsal elektrifikasyonda kullanılan iç tesisat çeşitleri ve iletken kesitlerinin saptanması. •Elektrikle çalışmada güvenlik önlemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, konu ve faaliyetlerin ve değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması
2Elektrik enerjisinin önemi, tarımsal elektrifikasyonun kapsamı ve Türkiye’deki durumu. Tarımsal Elektrifikasyon Düzeyinin Belirlenmesinde Yararlanılan ölçütler
3Elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan yöntemler
4Tarımsal yerleşim merkezlerine şebekeden enerji sağlama. Tarımsal elektrifikasyonda kullanılan transformatörler ve gerekli transformatör gücünün saptanması. Dış tesisatta kullanılan iletkenler, direkler ve izolatörler.
5Elektrik motoru tipleri ve tarımda kullanım alanları
6Tarımsal elektrifikasyon için elektrik motoru seçimi Elektrik motoru devrelerinde kör gücün azaltılması Elektrik motorlarının bakımı, arızaları ve onarımları
7Tarımda elektriksel aydınlatma tekniği. Aydınlatmayla ilgili temel tanımlar. Elektriksel ışık kaynakları. Tarımda kullanılan lamba tipleri, yansıtıcı ve Işıklıklar.
8Ara Sınav
9Tarımda elektriksel aydınlatma uygulamaları Tarımda bina içi aydınlatma uygulamaları
10İç ortam aydınlatmasıyla ilgili hesaplamalar
11Bitkisel üretim amaçlı aydınlatma uygulamaları Fotosentez amaçlı aydınlatma uygulamaları
12Fotosentez amaçlı aydınlatma uygulamalarında lamba seçimi ve takılma özellikleri
13Fotoperiyodik aydınlatma uygulamaları. Tarımda dışsal alan aydınlatma uygulamaları
14Tarımda elektriksel ısıtma uygulamaları
15Tarımsal elektrifikasyonda kullanılan iç tesisat çeşitleri ve iletken kesitlerinin saptanması. Elektrikle çalışmada güvenlik önlemleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yağcıoğlu, A. 1996. Tarımsal elektrifikasyon. EÜZF yayınları No. :488. Bornova. Yavuzcan, G.,1992.Tarımsal Elektrifikasyon. A.Ü.Z.F. Yay. no.677, Ankara. Başçetinçelik, A.,Tezer, E.,1983.Tarımda Kullanılan Yapay Işık Kaynakları. Ç.Ü.Z.F. Yay. no.173 Adana. Başçetinçelik, A.,1989. Tarımsal Elektrifikasyon Yardımcı Ders Tabloları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)67
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1554342354343   
ÖÇ254434 354443   
ÖÇ3544 52354344   
ÖÇ454435 354444   
ÖÇ5554 53354434   
ÖÇ6544 54354334   
ÖÇ7544454454335   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr