Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM325SERA MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİLERİZorunlu352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal üretimde birim alandan daha fazla gelir elde etmek amacıyla sera yetiştiriciliğinde uygulanılan mekanizasyon tekniklerinin ve sera mekanizasyonu ile ilgili son teknolojik gelişmelerin kavranması, bitki isteklerine bağlı olarak sera iklimlendirilmesine ilişkin problem çözebilme tekniklerinin geliştirebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Tuncay GÜNHAN
Öğrenme Çıktıları
1Sera konstrüksiyonlarını tanımlayabilme.
2Seraların iklimlendirilmesinde (sera havası şartlarının düzenlenmesinde) etkili faktörleri kavrayabilme.
3Sera iklimlendirilmesinde temel boyutlandırmaların ortaya konulabilmesinde termodinamik eşitlikleri kavrayabilme.
4Sera konstrüksiyonlarına ve bitki isteklerine bağlı olarak sera iklimlendirilmesine ilişkin problem çözebilme.
5Sera mekanizasyonunda teknolojik ekipman kullanımını, yeni üretim tekniklerini kavrayabilme.
6Sera otomasyon ve kontrolünde kullanılan ekipmanları kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sera havası şartlarının düzenlenmesi: Sera ısıtma yöntemleri ve başlıca uygulamaları, seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi, ısıtma yüzeyi ve ısıtma kazanı kapasitelerinin hesaplanması. Seraların doğal ve zorlamalı havalandırılma yöntemleri ve başlıca uygulamaları, sera havalandırmasıyla ilgili hesaplamalar. Seraların serinletilme yöntemleri ve başlıca uygulamaları, ıslak yüzeyli sistemlerle serinletme sistemlerinin hesaplanması. Seralarda yapay aydınlatma uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Seracılığın önemi, dünyada ve ülkemizde seracılığa genel bakış, sera konstrüksiyonları.
2Sera ısıtma yöntemleri ve başlıca uygulamaları.
3Seralarda ısı korunumu.
4Seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi.
5Isıtma yüzeyi ve ısıtma kazanı kapasitelerinin hesaplanması.
6Farklı sera konstrüksiyonları ve seracılık bölgeleri için ısıtma yüzeyi ve ısıtma kazanı kapasitelerinin alternatif yöntemlerle hesaplanması.
7Seraların doğal ve zorlamalı havalandırılma yöntemleri ve başlıca uygulamaları.
8Arasınav
9Sera havalandırmasıyla ilgili hesaplamalar ve alternatif hesaplama yöntemleri.
10Seraların serinletilme yöntemlerive başlıca uygulamaları, ıslak yüzeyli sistemlerle serinletme sistemlerinin hesaplanması.
11Seralarda yapay aydınlatma uygulamaları ve hesaplamaları.
12Seralarda bitki yetiştiriciliğiyle ilgili uygulamalar: Seralarda toprak hazırlığı, ekim, dikim, gübreleme, tarımsal zararlılarla savaş.
13Seralarda bitki yetiştiriciliğiyle ilgili uygulamalar: Seralarda sulama, hasat, toprak dezenfeksiyonu ve özel uygulamalar.
14Bölgede mevcut sera uygulamalarının yerinde incelenmesi
15Sera otomasyon ve kontrolü.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Yağcıoğlu, A. 2009. Sera Mekanizasyonu. EÜZF Yayın No. 562. Bornova YARDIMCI KİTAPLAR: Öztürk, H.H. 2008. Sera İklimlendirme Tekniği. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., P.K. 35 Ümraniye-34760-Istanbul Başçetinçelik, A., Öztürk, H.H. 1996. Seralarda ısıtma. Temav yayınları:1 (Çeviri) Adana Yüksel, A.N. 1995. Sera yapım tekniği. 2. basım. Hasat yayıncılık İstanbul. Hellicson M.A. 1983. Ventilation of agricultural structures. ASAE
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)67
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1 55 4   54     
ÖÇ25 5 4   55     
ÖÇ35 5 3   55     
ÖÇ4344 5   34     
ÖÇ54 5 5   54     
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr