Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM334MAKİNE İMALAT TEKNOLOJİSİZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Öğrencilere makine imalatında kullanılan imalat yöntemlerini kavramasını, kullanılan tezgahların görevlerini, özelliklerini, yaptıkları işleri uygulamalı olarak görmesini sağlamaktır. Bu amaçla, konular teorik olarak işlendikten sonra, Bölüm Mekanik Teknoloji Atölyesi’nde uygulama ve çevrede bulunan imalathanelerde inceleme yapılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin YÜRDEM
Öğrenme Çıktıları
11. Teknolojinin tanımını ve unsurlarını, teknoloji transferini, tesviyeciliğin makine yapımındaki yeri ve önemini, imalat yöntemlerini kavramak, tesviye atölyesi planını çıkarabilmek
22. Mekanik teknoloji atölyede kullanılan ölçme ve kontrol aletleri ve diğer yardımcı aletleri tanımak; Markalama işlemini yapabilme.
33. Kesme İşlemlerinde kullanılan alet ve makineleri seçebilme ve kullanabilme ; Vidalar; Kılavuz ve Pafta çekmeye ilişkin hesapları yapabilme, uygulayabilme
44. İnce İşleme İşlemlerini (Oğmak, Fırçalamak, Raspalamak, Rektifiye Etmek, Raybalamak, Eğelemek, Kılağı Almak, Alıştırmak, Açkılamak, Parlatmak, Taşlamak, Broşlamak, Honlamak, Leplemek ) tanıma ve mekanik imalat ve İşlemlerini kavrama ve seçebilme.
55. Matkap tezgahlarını tanıma, matkap çeşitlerine göre güvenli iş yapabilme, matkap seçimi, matkap bağlama aparatlarını kullanabilme, matkap bilemesini yapabilme.
66. Vargel ve Planya Tezgahı: Farklarını, tahrik mekanizmalarını, organlarını, ayar olanaklarını, bu tezgahlarda yapılabilecek işleri kavramak, vargel veya planya kalemi seçimi, kulis mekanizması ve kaleme ilişkin çeşitli hız hesaplamalarını yapabilme, strok ve kulis mekanizması ayarı, iş parçasının ortalanmasını yapabilme.
77. Torna Tezgahı: tahrik mekanizmalarını, organlarını, tornada yapılabilecek işleri kavramak, tornada çeşitli işleri (vida çekme, kısa ve uzun konik tornalama, yay sarma, alın tornalama vb.) için hesaplama yapabilme, uygun kesme hızı seçimine göre ayna dönü hızı ayarlayabilme
88. Frezeleme ve Freze Tezgahları: tezgah çeşitlerini, freze çakılarını seçebilme, freze ile yapılan işleri (yatay, düşey, eğik frezeleme, kanal frezeleme, delme ve delik büyütme, frezede doğrusal ve açısal bölme yapma, kremayer dişli ve düz dişli açma, helis açma ile ilgili temrinleri yapabilme ve hesaplayabilme, frezelemede kesme hızı ve ilerleme hızı hesabını yapabilme.
99. Kaynak çeşitlerini kavrama; Oksi-asetilen Kaynağına ilişkin, asetilen eldesi, tüp veya asetilen kazanından güvenli ve bilinçli yararlanma, kaynak temrinlerini yapabilme, kaynakla kesme, Sert Lehim, Yumuşak Lehim uygulamalarını yapabilme;
1010. Açık, Tozaltı ve Gazaltı Elektrik Ark Kaynaklarının çalışma prensiplerini kavrama, elektrot seçimini ve kaynak temrinlerini yapabilme. Nokta, Alın ve Dikiş Kaynağı cihazlarını kavrama ve kullanabilme.
1111. Dövme (Şahmerdan ve Presler) Dökümcülük; Valsleme ve Valsler konusunda temel bilgilere sahip olma
1212. Başlangıç düzeyinde, NC ve CNC (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol)’nın Endüstriyel Uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma. Klasik ve CNC Takım Tezgahlarının avantaj ve sakıncalarını ortaya koyabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Teknolojinin Tanımı ve Unsurları; Teknoloji Transferi; Tesviyeciliğin Tanımı; Makine Yapımındaki Yeri ve Önemi; İmalat Yöntemlerinin Sınıflandırılması; Tesviye Atölyesi Planı; • Mekanik Teknolojisi Atelyesinde Kullanılan Ölçme ve Kontrol Aletleri ve Diğer Yardımcı Aletler; Markalama • Kesme İşlemleri; Vidalar; Kılavuz ve Pafta Çekme • İnce İşleme İşlemleri (Oğmak, Fırçalamak, Raspalamak, Rektifiye Etmek, Raybalamak, Eğelemek, Kılağı Almak, Alıştırmak, Açkılamak, Parlatmak, Taşlamak,Broşlamak Honlamak, Leplemek, ); • Matkap Tezgahı • Vargel ve Planya Tezgahı • Torna Tezgahı • Frezeleme ve Freze Tezgahları • Kaynak Çeşitleri; Oksi-asetilen Kaynağı; Açık, Tozaltı ve Gazaltı Elektrik Ark Kaynakları; Nokta, Alın ve Dikiş Kaynakları; Sert Lehim, Yumuşak Lehim; • Dövme (Şahmerdan ve Presler) Dökümcülük; Valsleme ve Valsler • NC ve CNC Açıklamaları (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol)’nın Endüstriyel Uygulamaları (başlangıç düzeyinde), Klasik ve CNC Takım Tezgahlarının Karşılaştırılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İş kazaları ve iş güvenliği, Teknolojinin Tanımı ve Unsurları; Teknoloji Transferi; Tesviyeciliğin Tanımı; Makine Yapımındaki Yeri ve Önemi; İmalat Yöntemlerinin Sınıflandırılması; Tesviye Atölyesi Planı; işleme kalitesi, takım malzemeleri, kesme sıvıları, takım tezgahlarının sistematiği Tanışma, Bölüm mekanik teknoloji atölyesinin tanıtımı, tesviyeci takım ve avadanlıkları, takım malzemelerinin tanıtımı
2Ölçme ve kontrolRehberli ölçme ve kontrol aletleri üzerinde temrinler
3Markalama, eğeleme ve kesme işlemleriBir parçanın markalanması, testere ve makasla kesme, eğeleme, keskileme temrinleri
4Delme işlemleriMatkap tezgahında çalışma, matkap bileme, matkap kesme hızı seçimi, devir sayısı hesabı
5Vidalar, klavuz ve pafta çekmeVida elemanları hesabı, klavuz ve pafta hesabı ve uygulamaları
6İnce işleme işlemleriİnce işleme uygulamaları
7Planyalama ve vargellemeKalem seçimi, kulis düzeni hesapları, strok ve hız ayarı, iş parçasının ortalanması
8Ara Sınav
9Torna tezgahı ve torna işleri, Freze tezgahı ve frezelemeFreze çakıları, çeşitleri ve hız hesabı, frezelerde delme, delik büyütme, divizör hesapları, açısal ve doğrusal bölme yapma, düz ve helisel dişli açma, helis açma üzerinde temrinler
10Kaynak Elektrikli direnç kaynağı ve ark kaynağı üzerinde temrinler
11LehimOksi asetilen kaynağı, sert ve yumuşak lehimleme temrinleri
12Sıcak şekil değiştirme işlemleriDövme, bükme, boğma, koparma, yarma ve burma, çekiçleme, presleme temrinleri
13HaddelemeBir haddehane ziyareti
14DökümcülükBir döküm atölyesinin ziyareti
15Tüm konular üzerinde, öğrencilerin istekleri doğrultusunda anlaşılmayan konularda tekrar yapılacaktır.Genel tekrar ve uygulama sınavına hazırlık
16Dönem Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Önal, İ., 2004. Mekanik Teknoloji. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları (Ders Kitabı), Yayın No: 554, İzmir. 2. Akkurt, M., 1985. Takım Tezgahları. Talaş Kaldırma Yöntemleri ve Teknolojisi. Birsen Yayınevi, Cağaloğlu- İstanbul. 3. Karadeniz, , S., 2000. Kaynak Yöntemleri, Cilt I. Eritme Kaynağı. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi yayınları No: 190, İzmir. 4. Anık, S., 1969. Kaynak Dersleri 8Oksi-Asetilen Kaynağı). İskender Matbaası, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik7214
Rapor Hazırlama212
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444354445333   
ÖÇ2544454444445   
ÖÇ3434433322444   
ÖÇ4555444444434   
ÖÇ5545343324443   
ÖÇ6543534444534   
ÖÇ7453334433443   
ÖÇ8544444343343   
ÖÇ9554434344424   
ÖÇ10543434344444   
ÖÇ11253343344242   
ÖÇ12344333434343   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr