Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM421SİSTEM ANALİZİ VE OPTİMİZASYONZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; kıt kaynakların tahsis edilmesi gereken durumlarda en iyi şekilde sistemi tasarlamaya ve işletmeye yönelik karar verme sürecini bilimsel olarak gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencinin sorunu tanımlamasını ve formülüze etmesini, matematiksel modeli geliştirmesini ve değerlendirmesini, modelinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sınamasını, çözümler içinde uygun seçeneğin belirlenmesini, önerilerin raporlanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Arif Behiç TEKİN
Öğrenme Çıktıları
1Yöneylem araştırmasının tanımı ve genel özelliklerini kavrayabilme
2Bilimsel yöntemlerle sistem kavramına yaklaşımı kavrayabilme.
3Problemin belirlenmesi ve modelin geliştirilmesi, modelin ve çözümünün sınanmasını kavrayabilme
4Doğrusal Programlama da model kurmayı ve çözümü kavrayabilme
5Ulaştırma sorunlarını kavrayabilme ve sorunları formülüze ederek çözümlüyebilme.
6Proje planlamanın tanımı ve kullanılan yöntemleri (CPM, PERT ve GANT vb.) kavrayarak proje nin tanımlanması, planlanması, uygulanması ve denetlenmesi aşamalarını gerçekleştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Doğrusal Programlama ,Simpleks Yöntemi, Büyük Yöntemi, Taşıma Problemleri, Kuzeybatı Köşe Yöntemi , Vogel Yaklaşımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı
2Karar verme sürecini tanımlama, Sistem kavramının tanımlanması ve örneklerle açıklanması, sistemin çevresininin ve sınırlarının kararlaştırılması
3“Model” kavramını ve sistem modelleme, model tipleri, modellemede temel ilkeler, matematik modellerin yapısı, modellemede veri olanaklarının etkisi
4Yöneylem araştırmasının konusu, yaklaşımı ve amacının açıklanması, yöneylem araştırması çalışmasının aşamaları (problemin belirlemesi, modelin kurulması vd.)
5Doğrusal programlama uygulamaları ve problem formülasyonu
6DP’nin çözümü; Grafik
7DP’nin çözümü; Simpleks Yöntem
8Arasınav
9DP’nin çözümü; Büyük M Yöntemi
10Ulaştırma Problemi, modelin tanımlanması, formülasyonu ve çözümü, Başlangıç olurlu çözüm (Kuzeybatı Köşe Yöntemi, En Küçük Maliyet Yöntemi, Vogel Yaklaşımı)
11Başlangıç olurlu çözümde iyileştirme; Atlamalı Taş Yöntemi
12Ulaştırma modeline dayalı modeller; Aktarma modeli ve Atama modeli
13Proje planlama, Ağ Analizi ve PERT tekniği, zaman çizelgelerinin oluşturulması ve kaynak düzeylemesinin oluşturlması
14Proje denetimi
15Proje değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öztürk, A., 2009. Yöneylem Araştırması. Ekin Kitabevi. Jensen, P.A. and J.F. Bard, 2003. Operations Research Models and Methods. John Willey and Sons.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15   5  55 55   
ÖÇ25 5 5   5 55   
ÖÇ35   5   5 55   
ÖÇ455  5   5 55   
ÖÇ555  5   5 55   
ÖÇ655  5   5 55   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr