Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM423HASAT SONRASI TEKNOLOJİLERİZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere meslek yaşamlarında, çalışma alanları içerisinde yer alan tarım ürünlerini ayıklama, sınıflandırma ve kesif yem hazırlama teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirerek, ilgili sistem ve makinalara ilişkin değerlendirme ve tasarım yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Fazilet Nezahat Alayunt
Öğrenme Çıktıları
1Tarımsal ürünlerin kalitesinin korunması ve pazarlanma olanaklarının artırılması için bilgi sahibi olma ve katkıda bulunabilme
2Biyolojik materyallerin teknik özellikleri hakkında bilgi edinme, bu özelliklerin belirlenebilmesi için uygulanabilecek yöntemleri anlayıp, uygulayabilme
3Tarım ürünlerinin ayıklanması ve sınıflandırılmasının nedenleri ve konu ile ilgili makinaların çalışma prensipleri hakkında bilgi edinme, iş başarılarını hesaplayabilme ve değerlendirme
4Ürün kurutma işleminin nedenleri, ürün kurutma teorisi ve kuruma evreleri, kurutucu tipleri ve çalışma özellikleri, bazı tarım ürünlerinin kurutulmasıyla ilgili bilgi edinme
5Materyallerinin kırılması, karıştırılması, peletlenmesi: Kesif yem materyallerinin kırılma, karıştırılma ve peletlenmelerinin nedenleri, taneli ürün kırma prensipleri, kırma işleminin kinetiği, çekiçli ve valsli değirmenler, karıştırma prensipleri ve karıştırıcı tipleri, peletleme tekniklerinin uygulanışı hakkında bilgi sahibi olma
6Tarım ürünlerini sınıflandırma, temizleme makinaların aktif parçalarını tasarlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyolojik materyallerin fiziksel karakteristikleri, kuvvet - deformasyon özellikleri, sıkıştırma testleri, reoloji kavramı, reolojik özellikler, mekanik hasar, sürtünme, tarım ürünlerinin ayıklanması ve sınıflandırılması, ürünlerin ayıklanma ve sınıflandırılmasının nedenleri, taneli ürünlerin, meyve ve sebzelerin ayıklanması ve sınıflandırılması, tarım ürünlerinin kurutulması, ürün kurutma işleminin nedenleri, ürün kurutma teorisi ve kuruma evreleri, kurutucu tipleri ve çalışma özellikleri, bazı tarım ürünlerinin kurutulmasıyla ilgili bilgiler, yem materyallerinin kırılması, karıştırılması, peletlenmesi, kesif yem materyallerinin kırılma, karıştırılma ve peletlenmelerinin nedenleri, taneli ürün kırma prensipleri, kırma işleminin kinetiği, çekiçli ve valsli değirmenler, karıştırma prensipleri ve karıştırıcı tipleri, peletleme teknikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı Tanışma
2Taneli ürünlerin temizlenmesi ve sınıflandırılmasında yararlanılan özellikler / taneleri kalınlık ve genişliklerine göre ayıran elekler Eleklerin tanınması, kullanımı ve numaralandırılması
3Tanelerin uzunluklarına göre ayrılmasıTriyörlerin incelenmesi, yapılan deneme sonuçlarının hesaplanıp değerlendirilmesi
4Döner tip eleklerDöner tip eleklerin tanınması, kullanımı
5Tanelerin aerodinamik özelliklerine göre ayrılmasıAerodinamik özelliklerine göre ayırım yapan makinanın çalıştırılması ve deneme sonucunun değerlendirilmesi
6Tanelerin sürtünme kuvvetine - yüzey pürüzlülüklerine göre ayrılmasıİlgili makinaların tanıtımı
7Tanelerin mekanik özelliklerine göre ayrılmasıİlgili makinaların tanıtımı
8Ara Sınav
9Tanelerin statik elektrikle yüklenme özelliklerine göre ve optik özelliklerine göre ayrılmasıİlgili makinaların tanıtımı,problem çözümleri
10Tarımsal ürünlerin işleyen/paketleyen işletme/fabrika ziyareti Tarımsal ürünlerin işleyen/paketleyen işletme/fabrika ziyareti
11Meyve ve sebzelerin temizlenmesi ve sınıflandırılmasıİlgili makinaların tanıtımı, problem çözümü
12Tarım ürünlerinin kurutulmasılgili makinaların tanıtımı,problem çözümleri
13Kesif yem materyallerinin kırılması,lgili makinaların tanıtımı,problem çözümleri
14Kesif yem karıştırılması ve peletlenmesilgili makinaların tanıtımı,problem çözümleri
15Uygulama SınavıUygulama Sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Yağcıoğlu, A. 1996. Ürün İşleme Tekniği. EÜZF Yayın No. 517. Bornova–İzmir, 264 s. (Ders kitabı) 2. Grochowicz, J. 1980. Machines for cleaning and sorting of seeds. U.S Dept. of Agriculture Washington DC, USA 3. Alayunt,F.N.2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 541, ISBN : 975-483-464-4, Bornova-İzmir, 132 s. (Ders Kitabı) 4. Mohsenin,N.N., 1986. Physical Properties of Plant and Animal Materials, Gordon and Breach Science Publishers, U.S.A, ISBN 0-677-21370-0, 891 p. 5. Turgut,N., M.Kara, 1988. Makina Tasarımı Yönünden Tarımsal Ürünlerin Fizikomekanik Özellikleri Ders Notları, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü, Erzurum, 61 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav185
Ev Ödevi115
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Problem Çözümü10220
Alan Gezisi144
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  5     4 3    
ÖÇ2 5  5    5     
ÖÇ33       55     
ÖÇ4        54     
ÖÇ5         4     
ÖÇ6    5   55     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr