Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM427TAŞIMA VE İLETİM TEKNİĞİZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımda taşıma iletim ve depolama tekniğinin esaslarını kavramaları ve taşıma iletim problemlerini çözüm yeteneği kazanmalarıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. R. Cengiz AKDENİZ
Öğrenme Çıktıları
1Taşıma ve iletim tekniğinin esaslarını kavrayabilme,
2Tarımsal materyal özelliklerinin proses için öneminin kavranması
3Tarım arabası tiplerini, kullanım alanlarını kavrayıp, teknik konuların çözümlenmesinde kullanabilme,
4Tarım arabası yapı elemanları ve projeleme esaslarının kavranması ve özel tarım arabası tasarım yeteneğinin kazanılması,
5 İletim makina ve sistemlerini, sürekli ve kesikli iletim sistemlerini kavrama, iletim sistemlerini tasarlama yeteneğini kazanma,
6Taşıma ve iletim makinaları seçim ölçütlerini kavrayıp, özel konulara uygulayabilme,
7 İletim makinalarında kapasite ve güç gereksinimi hesabının kavranması, uygun motor seçiminin yapılabilmesi,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tasıma ve iletimin prosesinin tanımlanması, tasıma ve iletim işlemlerinin analizi, tarımsal amaçla kullanılan materyallerin genel özellikleri, sınıflandırılması ve ölçme yöntemleri, iş verimliliği, taşıma ve iletimde kullanılan araçlar, taşıma işinin başarıya ulaşmasında temel esaslar, taşıma işinin sınıflandırılması, tarım arabaları, sınıflandırılması ve özellikleri, tek dingilli ve iki dingilli tarım arabalarının incelenmesi, tarım arabalarıyla ilgili tanımlamalar, tarım arabası yapı elemanlarının incelenmesi: çatı, dingil, çeki oku, kasa, makas, fren ve dümenleme sistemleri, ağırlık merkezinin belirlenmesi, tarım arabasının çeki kuvveti gereksinimi, iletim makinaları ve sınıflandırılması, iletim makinası seçim ölçütleri, helezonlu, zincirli ve rulolu iletim makinaları , kovalı, bantlı, pnömatik ve diğer tip iletim makinaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tasıma ve iletim prosesinin tanımlanması, tasıma ve iletim işlemlerinin analizi
2Tarımsal materyallerin özellikleri
3Tarımsal taşıma vasıtaları, taşıma işinde başarı ölçütleri
4Tarım arabalarının sınıflandırılması, tarım arabalarının özellikleri.
5Tarım arabasının yapı elemanları: çatı, dingil özellikleri ve projelenmesi
6Tarım arabalarının yapı elemanları: çeki oku, kasa, boşaltma, doldurma düzenleri ve projelenmesi.
7Tarım arabalarının yapı elemanları: dümenleme sistemleri, frenler ve projelenmesi
8Ara sınav
9Tarım arabalarının yapı elemanları: makas ve projelenmesi, tarım arabasının çeki kuvveti gereksinimi
10İletim makinaları, yapısal özelliklerine göre sınıflandırılması: sürekli ve kesikli iletim
11Helezonlu iletim makinaları
12Kovalı ve bantlı iletim makinaları
13Zincirli ve rulolu iletim makinaları
14Pnömatik ve diğer iletim makinaları,
15İletim makinalarında kapasite ve güç gereksinimi hesabı, iletim makina ve sistemlerinin seçim ölçütleri.
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Baumans, G., 1985. Grain Handling and Storage. Elsevier, ISBN: 0-444-42439-3. Yerdemeli, İ., C.E. İrmak, M. K. Kesikçi 2005. Sürekli Transport Sistemleri, ISBN: 975-511-396-7, Birsen Yayınevi, Istanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Quiz110
Ev Ödevi120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Proje Hazırlama2510
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ141211112424211 
ÖÇ251412112515211 
ÖÇ353514112414511 
ÖÇ453514112515511 
ÖÇ553514112515411 
ÖÇ643514112515511 
ÖÇ753514112515411 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr