Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301001032019TÜRK DİLİ IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Kamelya Zeynep ÇELEBİ
Öğrenme Çıktıları
1Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezip örneklerle açıklayabilmek;
2Dilin işlevini, boyutlarını, dil-düşünce-kültür-toplum ilişkisini ifade edebilmek;
3Konuşma dili ve yazı dili kavramları arasındaki farkı ayırt etmek;
4Okuduğu, dinlediği bir metni ya da izlediği bir programı doğru çözümleyebilmek;
5Duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini söz ve yazıyla doğru ve etkili bir şekilde anlatabilmek;
6Türkçe’nin tarihî geçmişini ve yeryüzündeki diller arasındaki yerini saptamak;
7Türkçe sesbilgisi kurallarını anlatabilmek;
8Biçimbirimle ilgili temel kavramları uygulayabilmek;
9Cümle ve anlam bilgisi ile ilgili kavramları açıklayabilmek;
10Dil kullanımındaki yanlışları kavrayıp örnek metinler üzerinde gösterebilmek;
11Bilimsel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı bir düşünce alışkanlığını geliştirebilmek;
12Değerlerine sahip çıkan ve hoşgörülü; sorunlara çözüm önerileri getirebilen; bu konulardaki düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak doğru ifade edebilen bireyler geliştirebilmek;
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar: Dilin tanımı. Dil ve iletişim. Dil, düşünce, konuşma, yazma edebiyat ve kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki diller. Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk yazı dilinin tarihî gelişimi. Türkçe’nin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe’nin ses, hece, kelime, cümle ve anlam bilgisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Üniversitelerde Türk Dili dersinin okutulmasının amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi. Dersin içeriği, önemi, çalışma teknikleri, kural ve gereklerinin açıklanması.Tanışma Sözlü anlatım Soru-Cevap
2Dilin tanımının yapılması, dilin özellikleri ve doğuşu hakkında bilgi verilmesi.Sözlü anlatım Açıklama
3 Dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisinin açıklanması.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
4Dilin Türlerinin kavratılması. (Kültür dili, konuşma dili, yazı dili, ana dili, yaşayan dil, doğal dil, yapay dil, ağız, lehçe.)Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
5Dil ve kültür, kültürü oluşturan unsurlar, kültürün özellikleri, kültür ve medeniyet, ve kültür çeşitlerinin ortaya konması.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
6Yeryüzündeki dillerin tanıtılması, dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerinin araştırılarak öğrenilmesi.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
7Türk Dilinin tarihî dönemleri, Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinin anlaşılması.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
8ArasınavYazılı Sınav
9Dilbilgisinin bölümlerinin açıklanması. Türkçe’deki sesler ve sınıflandırılması.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
10Türk Dilinin tarihî dönemleri, Modern Türkçe Döneminin kavratılması. Türklerin kullandıkları alfabelerin tanıtılması.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
11Sesler, hece, ses değişmeleri ve ses uyumları hakkında bilgi verilmesi.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
12Türkçe’nin biçimbirim özellikleri. Sözcükler, kök, gövde, taban, ekler ve eklerin sınıflandırılması. Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
13Sözcük türleri hakkında bilgi verilmesi. (Ad, sıfat, zamir, fiil, bağlaç, ünlem, edat)Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
14Türkçe’nin sözdizimi özelliklerinin açıklanması; cümlenin öğeleri, cümle türleri ve çözümlemeleri ile ilgili uygulamalar yapılması.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
15Türkçe’nin anlambilim özelliklerinin açıklanması. (Temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, eşanlamlılık, karşıt anlamlılık, eşseslilik; anlam olayları: anlam daralması, anlam genişlemesi, anlam kayması, anlam kötüleşmesi, anlam iyileşmesi.)Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
16Final SınavıYazılı Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitapları: 1. Ergin, Muharrem. Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yay., 2006. 2. Korkmaz, Zeynep; vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Ekin Yay., 2005. Yardımcı Kitaplar: 1. Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim: I, II, III. Ankara: TDK Yayınları 2009. 2. Aksan, Doğan. Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını. Ankara: Bilgi Yayınları, 2005. 3. Aksoy, Ömer Asım. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü : I-II. Ankara: TDK Yayınları 2010. 4. İmlâ Kılavuzu. Ankara: TDK Yayınları, 2009. 5. Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ12         
ÖÇ2     4    
ÖÇ3     2 4  
ÖÇ41      1  
ÖÇ5     313  
ÖÇ61     1   
ÖÇ71         
ÖÇ81         
ÖÇ91    1    
ÖÇ10     4 4  
ÖÇ11     555  
ÖÇ12     455  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr