Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301001092019TEMEL SANAT EĞİTİMİ IZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı temel sanat unsurlarını kavratmaktır. Nesnelerin objektif görünümlerinin duyum ve görselleştirmelerini güçlendirmek ve temel tasarım ve kompozisyon ilkelerini çeşitli materyaller ve farklı teknikler uygulayarak sanat hareketlerine uygun olarak uygulamaktır. Ayrıca amacı, iki ve üç boyutlu tasarımlara, cisimlerin ve geometrik boyutların birbirleri ile ilişkilerinin teorik ve pratik olarak incelenmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ziynet Öndoğan
Öğrenme Çıktıları
1Nokta- Çizgi, Açık- Koyu, Işık- Gölge, Doku, yüzey ve biçim çalışmaları yapabilme.
2Form- Kompozisyonda kullanılan kavramları ve tanımları yazılı, sözlü ifade edebilme.
3Perspektif Prensiplerini benimseme, teknik artistik uygulamalar yapabilme.
4Kompozisyonun öğelerini tanımlama, analiz etme, zemin biçim ilişkilerini kurabilme.
5Tasarım öğelerine uygun kompozisyon yapabilme.
6Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tasarımın temel ilke ve öğelerini, görsel algılamanın dinamiklerini analiz etmeyi ve kavramayı sağlayacak teorik bilgileri ve bu bilgileri pekiştirecek uygulama ağırlıklı çalışmaları içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel sanat eğitimi dersinin içeriğinin, işleyişinin, araç ve gereçlerinin tanıtımı
2Çizgi-1; doğrusal çizgi alıştırması Çizgi-2; doğrusal olmayan çizgi alıştırmasıÇizgi Uygulamaları
3Ton skalası; farklı sertlik derecelerindeki kurşun kalemlerle (3H, HB,3B, 6B) tekrar edilecek, 10 basamaklı ton skalası çalışmasıTon Skalası Uygulamaları
4Yerleştirme; ızgara sistem üzerinden yapılacak biçim araştırması çalışmaları sonucunda, seçilecek beş biçim üzerinden ikili, üçlü ve dörtlü kombinasyon çalışması
5Yerleştirme; grid sistem üzerinden yapılacak biçim araştırması çalışmaları sonucunda, seçilen bir örneğin çoğaltılması yoluyla döşeme yapılarak negatif-pozitif alan oluşturma/değerlendirme alıştırması
6Naturmort sekillerin karakalem çizimi Karakalem Natürmort Uygulamaları
7Naturmort farkli malzeme ve dokuda obje cizimiNatürmort Uygulamaları
8Ara sınav
9Renk analizi; temel renklerle oluşturulacak 12’lik renk çemberindeki renklerin ışık değeri analizleri. Farklı, soğuk-sıcak, yakın(komşu), kontrast (karşıt), renk armonilerini kapsayan projelerle anlatım ve uygulama Renk Çemberi Uygulamaları
10Munsell skalası; 12’lik renk skalasından seçilecek bir renkle yapılan Munsell tür/değer/doygunluk skalası çalışmasıRenk Skalası Uygulamaları
11Geometrik kompozisyon; kare formatta, ortalama 40 adet, farklı biçim ve ölçekte form oluşturularak yapılacak kompozisyon çalışması. Geometrik Komposizyon Uygulamaları
12Kompozisyon-ışık-2; 11. Hafta oluşturulan kompozisyonda kara kalemle oluşturulan ışık kompozisyonunun guvaş boya ile siyah/beyaz olarak rafine edilmesiGeometrik Komposizyon Uygulamaları
13Kompozisyon-renk; 12. Hafta kompozisyonda guvaş boya ile rafine edilen ışık kompozisyonunun, renk çemberindeki tamamlayıcı iki renk seçilerek, Munsell dizgesindeki tür/değer/doygunluk boyutlarını kullanmak suretiyle yeniden oluşturulması.Komposizyon Renk Uygulamaları
14Gerçek bir objenin stilize edilmesiStilize Uygulamaları
15Dönemde yapılan çalışmaların genel değerlendirilmesi
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Malcolm Barnard 2. Design Basics, David A. Lauer, Stephen Pentak 3. Design Principles and Problems, Paul Zelansky, Mary Pat Fisher 4. Principles of Form and Design, Wucius Wong
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi6530
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15513112441
ÖÇ25513112441
ÖÇ35513112441
ÖÇ45513112441
ÖÇ55513112441
ÖÇ65513112441
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr