Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301001152019TASARIM İLKELERİZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Temel tasarım ilkeleri görsel algının gelişmesi, tasarım eleman ve ilkelerinin algılanması, bir sanat eserinin tüm boyutlarıyla anlaşılabilmesi ve sanat eserinin biçimsel boyutunun kavranabilmesi açısından önem taşır.Bunlar temel tasarım ilkelerinin içeriğini oluşturur. Bu dersle temel tasarım ilkelerini oluşturan eleman ve ilkelerin sadece resim sanatında değil, diğer sanatlarında temelini oluşturduğu bunlardan birinin de seramik sanatı olduğu saptanmıştır.Temel tasarım ilkelerinde uygulanan kuralların benzerliği ile seramik sanatındaki kuralların benzerliği karşılaştırılıp değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Selçuk DEMİRCİ
Öğrenme Çıktıları
1Temel tasarım elemanlarını tanımlar ve etkin biçimde kullanır
2Temel tasarım ilkelerini tanımlar ve etkin bir biçimde kullanır
3Tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım elemanlarını kullanarak tasarım yapar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarihsel süreçte tasarım olgusu, Tasarım ve sanat tarihi, tasarımını etkileyen faktörler, Sanatların ayrışımı, sanat, estetik vb. temel kavramlar, çevresel tasarımda düzeyler, Temel tasarım elemanları: nokta, çizgi, yön. Ürün ve mekanda örnekler, Temel Tasarım elemanları: ölçü, ölçü ile ilgili kavramlar, Tasarımında ölçü kriterleri, altın sayılar, altın oran, aralık, Temel tasarım elemanları: Biçim, biçimin psikolojik etkileri, temel biçimler, kavramlar, ürünlerde form, Temel tasarım elemanları: Renk, kavramlar, renklerin ürün ve mekandaki psikolojik etkileri, Temel tasarım elemanları: doku, kavramlar, ürün, insan ve mekanda doku, değer, kavramları, Ürün, insan, mekanda ton değeri, ışık, gölge, hareket, Temel tasarım ilkeleri: tekrar, ürün ve mekanda ritim, uygunluk ve zıtlık kavramları, Temel tasarım ilkeleri: egemenlik, hiyerarşi, denge, kavramları ve üründe ve mekanda örnekleri, Temel tasarım İlkeleri: birlik, ürün ve mekanda birlik kavramları, temel denge tipleri, ürün ve mekanda organizasyon ilkeleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarihsel süreçte tasarım olgusu.
2Tasarım ve sanat tarihi, tasarımını etkileyen faktörler
3Sanatların ayrışımı, sanat, estetik vb. temel kavramlar, çevresel tasarımda düzeyler.
4Temel tasarım elemanları: nokta, çizgi, yön. Ürün ve mekanda örnekler
5Temel Tasarım elemanları: ölçü, ölçü ile ilgili kavramlar,
6Tasarımında ölçü kriterleri, altın sayılar, altın oran, aralık
7Temel tasarım elemanları: Biçim, biçimin psikolojik etkileri, temel biçimler, kavramlar, ürünlerde form.
8Ara sınavı
9Temel tasarım elemanları: Renk, kavramlar, renklerin ürün ve mekandaki psikolojik etkileri.
10Temel tasarım elemanları: doku, kavramlar, ürün, insan ve mekanda doku, değer, kavramlar,
11Ürün, insan, mekanda ton değeri, ışık, gölge, hareket
12Temel tasarım ilkeleri: tekrar, ürün ve mekanda ritim, uygunluk ve zıtlık kavramları.
13Temel tasarım ilkeleri: egemenlik, hiyerarşi, denge, kavramları ve üründe ve mekanda örnekleri
14Temel tasarım İlkeleri: birlik, ürün ve mekanda birlik kavramları, temel denge tipleri, ürün ve mekanda organizasyon ilkeleri.
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik5630
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1 4     4 2
ÖÇ2 4     4 2
ÖÇ3 4     4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr