Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301001182019İŞLETME YÖNETİMİZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste işletme bilimine ilişkin temel kavramlar üzerinde durulacak ve öğrencilerin işletmenin fonksiyonlarını öğrenmeleri sağlanarak bir işletmenin nasıl ve hangi temeller üstünde yürüdüğü öğretilmiş olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1İşletme, yönetici, girişimci, lider kavramlarını, sorumluluklarını ve özelliklerini kavrayabilme
2İşletme amaçları ve çevresi hakkında bilgi sahibi olabilme, yönetim, personel, üretim, finansman, pazarlama işlevleri hakkında bilgi sahibi olabilme
3Yeni bir işletme kurabilme, yönetim ve organizasyon yeteneklerini geliştirebilme
4Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme, bağımsız çalışmada karar verebilme
5Yeni işletme yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste işletmenin temel kavramlarından olan, verimlilik, ekonomiklik, karlılık, etkinlik, rasyonellik, likitide, başabaş noktası üzerinde durulması yanında işletme fonksiyonları olan üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler, yönetim tek tek incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletme Yönetimine Giriş, Temel Kavramlar
2İşletme ve İşletme Yönetimi
3Ekonomik Bir Birim Olarak İşletme
4İşletme Çeşitleri
5Yönetim
6Yönetim
7Üretim
8Ara Sınav
9Pazarlama
10Finasman
11Finansman
12Muhasebe
13İnsan Kaynakları
14Halkla İlişkiler
15Araştırma ve Geliştirme
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. ÖNDOĞAN Ece Nüket, 2019 "İşletme Yönetimi" Ders Notları, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Yayınlanmamış Ders Notları Önerilen Kaynaklar: 1. Modern İşletmecilik, Prof .Dr. İsmet MUCUK, Türkmen Kitapevi, İstanbul-2011. 2. Mescon M. H., Bovee C. L., Thill J. V., “Excellence in Business”, Prentice Hall, 3rd edition 3. Bovee C. L., Thill J. V., “Business in Action”, Prentice Hall, (2010) 4. Ebert, R.J., Griffin, R.W., “Business Essentials”, Prentice Hall, (2011)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Proje Hazırlama125
Proje Sunma125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)67
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15111132342
ÖÇ25221212211
ÖÇ34331224445
ÖÇ45454355555
ÖÇ55315554545
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr