Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301002082019PAZARLAMA TEKNİKLERİZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı pazarlamanın modern iş dünyasındaki önemini açıklayarak öğrencilerin pazarlama çevresi, müşteriler ve rakipleri analiz edebilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlama kavramlarını anlamak
2Pazarlama kararlarını etkileyen temel çevre faktörlerini belirleyebilmek
3Tüketicilerin nasıl satın alma kararı verdiklerini açıklayabilmek
4Pazar bölümleme temel yöntemlerini kullanabilmek
5Pazar araştırması sürecini tanımlayabilmek
6Pazarlama karması unsurlarının süreç içerisindeki kritik önemini kavramak
7Bir organizasyonun mevcut durum analizini yaparak amaçlara yönelik bir pazarlama planı oluşturmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlamanın tanımı ve konusu, pazarlama faaliyetlerini etkileyen dış çevre unsurları ve önemi, tüketici ve müşteri kavramları, hedef pazar seçimi ve bu pazar içerisinde ürün konumlandırma, pazarlama karması unsurları, pazarlama planı, uygulama ve kontrol, pazarlama gurularının pazarlama ile ilgili düşünceleri ve pazarlamada yeni yaklaşımlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Pazarlamada Temel Kavramlar
2Pazarlama Çevresi
3Tüketici Davranışları
4Pazar Bölümleme, Hedefleme ve Konumlandırma
5Pazar Araştırması
6Ürün Stratejileri
7Fiyatlama Stratejileri
8Vize sınavı
9Dağıtım Stratejileri
10Pazarlama İletişimi ve Tutundurma Stratejileri
11Pazarlama Planı, Uygulama ve Kontrol
12Pazarlama Guruları
13Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar
14Dönem Projesi Sunumu
15Dönem Projesi Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Blythe J., Pazarlama İlkeleri, çev. Yavuz Odabaşı. Bilim Teknik Yayınevi İstanbul, 2001 2. Altunışık R., Özdemir Ş., Torlak Ö. Pazarlamaya Giriş. Sakarya Yayıncılık. Adapazarı, 2006. 3. Baker J.B., Hart S. The Marketing Book. 6th edt. Elsevier Oxford, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Proje Hazırlama150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1132   5352
ÖÇ2121   5 2 
ÖÇ3 4   253 1
ÖÇ4132   512 
ÖÇ5122   52  
ÖÇ6 31  2522 
ÖÇ7 31  2532 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr