Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301002162019BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIMI IZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere, CAD – CAM sistemlerini tanıtarak, CAD sisteminde giysi kalıbı hazırlayabilme, serilendirme yapabilme ve kesim planı hazırlayabilme becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Arzu KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
1CAD – CAM sistemlerini tanıma ve avantajlarını kavrayabilme
2CAD sisteminin ana birimlerini öğrenebilme
3Parametre ve pastala hazırlık dosyalarını hazırlayabilme
4CAD sisteminde kalıp hazırlamada kullanılacak temel menüleri kavrayabilme
5CAD sisteminde giysi kalıbı hazırlayabilme
6CAD sisteminde verilen kalıpların serilendirilmesini yapabilme
7CAD sisteminde kesim planı hazırlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; CAD/CAM kavramları, konfeksiyon sanayiinde kullanımları ve avantajları, CAD sisteminin ana birimlerinin tanıtımı, CAD sistemi içinde temel parametre dosyalarının ve standart dosyaların düzenlenmesi, CAD sisteminde PDS’te kalıp tasarımı, CAD sisteminde PDS’te tasarlanan kalıpları serilendirme yöntemleri ve seri kural tablosu hazırlığı, kesim planı hazırlık yerleştirme işlemleri konuları oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel olarak dersin amacı, tanımı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapılması
2-CAD/CAM kavramları -Konfeksiyon sanayiinde CAD/CAM sistemleri
3-CAD sisteminin ana birimleri (digitizer, workstation, plotter) -CAD sistemi içinde çalışma alanı hazırlanması CAD sisteminde hazırlık işlemlerinin uygulamaları
4-CAD sistemi içinde temel parametre dosyalarının düzenlenmesi -CAD sistemi içinde standart dosyaların düzenlenmesi CAD sisteminde hazırlık işlemlerinin uygulamaları
5- CAD sisteminde PDS’te kalıp tasarımı için gerekli alt programların anlatılmasıCAD sisteminde hazırlık işlemlerinin uygulamaları
6- CAD sisteminde PDS’te kalıp tasarımı için gerekli alt programların anlatılmasıCAD sisteminde hazırlık işlemlerinin uygulamaları
7-CAD sisteminde PDS’te kalıp tasarımıCAD sisteminde kalıp hazırlama uygulamaları
8Ara Sınav
9-CAD sisteminde PDS’te kalıp tasarımıCAD sisteminde kalıp hazırlama uygulamaları
10-CAD sisteminde kalıp serilendirme, serilendirme tablosunun hazırlanması CAD sisteminde kalıp hazırlama uygulamaları
11-CAD sisteminde kalıp serilendirme, serilendirme tablosunun hazırlanması CAD sisteminde kalıp serilendirme uygulamaları
12PDS’de kalıp kontrolu ve kalıp düzenlemeCAD sisteminde kalıp serilendirme uygulamaları
13-Pastala hazırlık işlemleri -Siparişi pastala çevirme
14-Pastal yerleştirmeCAD sisteminde pastal hazırlık uygulamaları
15-Plotter temel parametrelerinin düzenlenmesi -Pastal çizdirme CAD sisteminde pastal hazırlık uygulamaları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öndoğan Z., Bilgisayar Destekli Tasarım, Kalıp, Model Uygulama ve Kesim Planı Hazırlama Sistemlerinin Hazır Giyim İşletmelerine Uyumu”, yayınlanmış doktora tezi, 1997, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 2. Öndoğan Z., Giysi Kalıpçılığı Esasları, E. Ü. T. K. A. U. .M., Yayın No: 8, 2000, İzmir. 3. Taylor P., Computer in Fashion Industry, Heinemann Professional Publishing, 1990, Oxford, Great Britain. 4. Gerber V8 Eğitim Notları, 2009. 5. CAD firmalarına ait kataloglar ve web adresleri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ12513511551
ÖÇ22513511551
ÖÇ32513511551
ÖÇ42513511551
ÖÇ52513511551
ÖÇ62513511551
ÖÇ72513511551
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr