Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301003022019GİYSİ SUNUMU VE MODA KOREOGRAFİSİZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Giysi sunumu ve moda koreografisini oluşturan unsurların moda tasarımcısı kimliğini ve markasını oluşturma ile yakın ilişkisini ve etkileşimini öğretmek amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Görsel tasarım ve sunum tekniklerinin inceleyebilme ve kavrayabilme becerisi
2Moda tasarında görsel sunum tekniklerini uygulayabilme becerisi
3Moda tasarımda Görsel sunum tekniklerini (vitrin tasarımı, defile, sergi) organize edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, moda endüstrisinde kullanılan sunum tekniklerini, görsel sunum yöntemlerini ve uygulamalarını kavrayabilmek, uluslararası fuar, sergi, defile ve benzeri etkinlikleri hazırlayabilmek, portfolyo ve katalog sunumları, vitrin tasarımı ve mağaza içi düzenlemeleri hakkında bilgi vermek ve moda koreografisini oluşturan unsurları öğretmek bulunmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Görsel tasarım ve sunum tekniklerinin incelenmesi
2 Hikaye panosu, fuar standı hakkında genel bilgilendirme
3Sunum tekniklerinin araştırılması
4Sunum tekniklerinin belirlenmesi
5Moda Tasarımında Tasarım Kriterlerinin Oluşturulması:
6Hedef kitlenin saptanması, Tema seçimi
7Malzemeyi tanımlama, Hikaye panosu oluşturma
8Malzemeyi tanımlama, Hikaye panosu oluşturma
9VİZE
10Digital ortamda sunum teknikleri
11Katolog oluşturma yöntemleri
12Portfolye oluşturma yöntemleri
13Afiş, reklam sunum teknikleri
14Moda tasarımda marka yaratma ve sunum teknikleri Powerpoint sunumları
15Ödev sunumları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bradbury Andrew, 2006, Başarılı Sunum Teknikleri Gürüz D., Temel E.A., 2000, Etkili Sunum Teknikleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik21530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ153    535 
ÖÇ253    535 
ÖÇ353    535 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr