Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301003122019İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasının öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Selçuk DEMİRCİ
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini alabilmek
2İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanlarını bilmek
3En çok yaşanılan iş kazazı ve meslek hastalıklarını bilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İş güvenliği tanımı ve mevzuatı, iş kazaları ve meslek hastalıkları, Koruyucu ve önleyici tedbirler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve tarihsel süreci
1İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve tarihsel süreci
2İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
3 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
4İş kazaları
5 Meslek hastalıkları
6Fiziksel risk etmenleri
7Ara sınav
8Kimyasal risk etmenleri
9İş sağlığı ve güvenliği ekipmanları
10Kişisel koruyucu donanımlar
11Çalışma ortamında ve işletmelerde risk değerlendirmesi
12Çalışma ortamında ve işletmelerde risk değerlendirmesi
13Koruyucu ve önleyici tedbirler
14Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1  34 4    
ÖÇ2  34 4    
ÖÇ3          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr