Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301003142019TÜKETİCİ DAVRANIŞLARIZorunlu362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tüketici pazar ortamını modernite ve postmodernite yönünden ele aldıktan sonra tüketicilerin seçme, kullanma ve elden çıkarma (disposal) noktasında nasıl bir süreç deneyimlediklerini sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve teknolojik çevre yönünden ele almaktır. Tüketicilerin tüketim pratiklerine yükledikleri anlamlar, yaşam tarzı, kimlik ve benlik kavramı yönünden bu anlamları organize etme biçimleri çeşitlik teorik altyapılarla tartışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Tüketicileri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek
2Tüketici pratiklerini teorik temelde tartışabilmek
3Tüketici davranışları alanındaki bir konuda araştırma yapıp sonuçlarını tartışabilmek
4Tüketici kimliği kavramını eleştirel olarak yorumlayabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında tüketim faaliyetini etkileten faktörler, motivasyon, kimlik, müzakere, benlik, tutum kavramları tüketim kültürü açısından ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tüketici Davranışı Dersine Giriş
2Modernite, Postmodernite, Çoğul Modernlikler
3Tüketim Kültürü (Teorisi)-Tüketim Toplumu
4Öğrenme ve Bilgi Transferi: Tüketim ve Etnisite
5Kimlik: Motivasyon ve Kişilik
6Anlamlandırma/Yeniden Üretim
7Grup ve Kişiler arası Etki: Müzakere, Sosyalleşme, Pazaryeri Performansı
8Ara Sınav
9Grup ve Kişiler arası Etki: Müzakere, Sosyalleşme, Pazaryeri Performansı
10Benlik ve Tutum: Toplumsal Cinsiyet, Tüketim, Beden
11Kültür, Mekân ve Yaşam Tarzı
12Karar Verme ve Tüketici Davranışı
13İletişim: Yeni Medya ve Tüketim
14Proje Sunumu
15Proje Sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Schouten, John W., Diane M. Martin, Russell Belk (2014). Consumer Culture Theory: Research in Consumer Behavior, Vol. 16, Emerald Group Publishing 2. Otnes, Cele C. Ve Linda Tuncay Zayer (2012).Gender, Culture, and Consumer Behavior, Routledge Taylor and Francis Group, Amerika 3. Solomon, Michael R (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Pearson 4. Durning, Alan (1998). Ne Kadar Yeterli? Tüketim Toplumu ve Dünyanın Geleceği, Çev. Sinem Çağlayan, Tübitak Tema Vakfı Yayınları. 5. Sennet, Richard (2015). Yeni Kapitalizmin Kültürü, 3. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 6. Rapaille, Clotaire (2010). Kültür Kodu: İnsanların Alışveriş ve Yaşam Tarzlarını Anlayabilmek için Ustaca Bir Yol, (Çev. Duygu Dölek), 2. Baskı, FGP Yayıncılık, İstanbul. 7. Connel, R. W. (2017). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Çev. Cem Soydemir, 3. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 8. Deniz Kandiyoti ve Ayşe Saktanber (Haz.) (2005). Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat (Çev. Zeynep Yelçe), 2. Basım, Metis Yayınları, İstanbul. Alan ile ilgili kitaplar, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Proje Hazırlama150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11010
Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13  25 2413
ÖÇ23  25 2413
ÖÇ31  25 4415
ÖÇ4   25 4415
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr