Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301004052019TİCARİ KOLEKSİYON HAZIRLIĞIZorunlu478
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere ticari koleksiyon hazırlama ile ilgili gerekli teknik bilgi ve uygulama becerisini kazandırma.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ziynet ÖNDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Ticari koleksiyon hazırlama hakkında bilgi sahibi olma ve koleksiyon hazırlama sürecini bilme
2Hedef kitle, tema, moda eğilimleri ve sezon araştırmalarını yapma
3Ticari koleksiyona yönelik hikâye, renk ve malzeme panosu hazırlama
4Orijinal giysi ve aksesuarları tasarlama ve onlara uygun kumaş ve malzeme seçme, ticari koleksiyon için satabilecek ürün karması oluşturabilme
5Koleksiyon tasarımları için iki ve üç boyutlu teknikleri uygulayabilme
6Koleksiyonu oluştururken estetik, eleştirel düşünme, çözümler geliştirebilme
7Giysi tasarımı, üretimi, işçilik arasındaki ilişkiyi kurma ve son ürün üzerindeki etkisini ölçme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Koleksiyon hazırlama sürecine dair temel kavram, ilke ve açıklamalar; Hedef Pazar araştırmaları, Moda eğilimleri ve sezon değerlendirmeleri, tema araştırmaları; Koleksiyon için tema belirleme, hikâye, renk ve malzeme panolarının hazırlanması; Model geliştirme/eskiz çalışmaları; Model tasarımlarının değerlendirilmesi ve geliştirilecek modelin belirlenmesi; Model varyasyonlarının oluşturulması; Kalıp hazırlama çalışmaları; Prototip hazırlama; Prototip kontrolü ve gerekli düzeltmeleri yapma; Üretim için iş akış planlarının, kalite parametrelerinin hazırlanması; Koleksiyon üretimi; Koleksiyon sonuçlarının değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ticari koleksiyon kavramı ve koleksiyon hazırlama süreci ile ilgili temel kavram, ilke ve açıklamalar
2Hedef Pazar araştırmaları, Moda eğilimleri ve sezon değerlendirmeleri, tema araştırmalarıProje verme
3Koleksiyon için tema belirleme, hikâye, renk ve malzeme panolarının hazırlanması
4Model geliştirme/eskiz çalışmaları
5Model tasarımlarının değerlendirilmesi ve geliştirilecek modelin belirlenmesi
6Model varyasyonlarının oluşturulması
7Kalıp hazırlama çalışmaları
8Ara Sınav
9Prototip hazırlama
10Prototip kontrolü ve gerekli düzeltmeleri yapma
11Üretim için iş akış planlarının, kalite parametrelerinin hazırlanması
12Koleksiyon üretimi
13Koleksiyon üretimi
14Koleksiyon üretimi
15Proje sunumları, Koleksiyon sonuçlarının değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları Önerilen Kaynaklar: - Elinor Renfrew, Colin Renfrew, Basic Fashion Desgin: Developing a Collection, 2009 - Steven Faerm, ing a Successful Fashion Collection, 2012 - Sue Jenkyn Jones, Moda Tasarımı, 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14456
Takım/Grup Çalışması4624
Beyin Fırtınası8432
Proje Hazırlama21020
Proje Sunma111
Proje Tasarımı /Yönetimi41040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)251
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ153     2  
ÖÇ234     4  
ÖÇ3 3 2  25  
ÖÇ4 5    45  
ÖÇ5 2  5  1  
ÖÇ6 33   444 
ÖÇ7 3    35 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr