Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301004092019STAJZorunlu478
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin, teorik ve pratik bilgileri ile mesleki uygulama yapabilmesini, iş hayatı ile ilgili takım çalışması yapabilmesini, kurum içi iletişim tekniklerini geliştirebilmesini, raporlama ve sunum tekniklerini geliştirmelerini sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN Dr.Öğr.Üyesi Arzu KILIÇ Öğr.Gör.Dr. Serkan BOZ Öğr.Gör.Dr. Özlem KURTOĞLU NECEF
Öğrenme Çıktıları
1Mesleği ile ilgili almış olduğu bilgileri sanayide uygulayabilme
2Ekip çalışması yapabilme
3Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme
4Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme, bağımsız çalışmada karar verebilme
5Yönetim ve organizasyon yeteneklerini geliştirebilme
6Araştırma, raporlama ve sunum tekniklerini geliştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Mesleki bilgilerin iş hayatında uygulanması 2. Uygulamalı sanayi eğitiminin gerçekleştirilmesi 3. İşletme performansının işletme tarafından değerlendirilmesi 4. Sanayide aldığı uygulamalı bilgilerin değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yokİşletmede tasarım, koleksiyon hazırlama, yönetim, üretim, pazarlama uygulamaları
2Yokİşletmede tasarım, koleksiyon hazırlama, yönetim, üretim, pazarlama uygulamaları
3Yokİşletmede tasarım, koleksiyon hazırlama, yönetim, üretim, pazarlama uygulamaları
4Yokİşletmede tasarım, koleksiyon hazırlama, yönetim, üretim, pazarlama uygulamaları
5YokThe preparation of internship report
6YokStaj Raporu Hazırlama
7YokStaj Raporu Hazırlama
8Staj SınavıSözlü rapor sunumu ve bilgi değerlendirmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Alana yönelik bütün ders kitapları 2. Sektör ile ilgili dergi, kitap ve dokümanlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav10
Uygulama/Pratik150
Performans150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik208160
Alan Çalışması4416
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma20240
Sözlü Sınav111
Performans20120
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)243
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ155555 514 
ÖÇ2     554  
ÖÇ35  54 425 
ÖÇ44    433  
ÖÇ55  213 4  
ÖÇ6 4   15225
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr