Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301004042019MODA ENDÜSTRİSİNDE MALİYET ANALİZİZorunlu483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ürün tasarımının her evresindeki maliyetleri belirlemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Maliyet muhasebesinin önemini kavrayabilme
2Bilanço ve gelir tablosu kalemlerini açıklayabilme
3Rasyo analizi yapabilme
4Finansal analiz tekniklerini kullanarak problem çözebilme
5Maliyet kalemlerini sınıflandırabilme
6Stok değerlendirme yöntemlerini kullanarak problem çözebilme
7Ücretlendirme sistemlerini kullanarak problem çözebilme
8Moda endüstrisinde üretim maliyetlerini hesaplamada kullanacağı yöntemi seçebilme
9Moda endüstrisinde üretim maliyetlerini hesaplayabilme
10Moda endüstrisinde alternatif, ek ve batık maliyetleri hesaplayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini, işletmelerde yatırım maliyetleri analizi ve finansal analiz teknikleri, bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi, rasyo analizi, maliyet muhasebesinin amacı ve önemi, maliyet kalemlerinin incelenmesi, stok değerlendirme yöntemleri, işçilik maliyetleri, ücret sistemleri, genel üretim giderleri, sipariş maliyet yöntemi, safha maliyet yöntemi, tam, değişken, normal, direkt maliyet yöntemleri, fiili ve standart maliyet yöntemleri, alternatif, ek ve batık maliyetler oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletmelerde yatırım maliyetleri analizi
2İşletmelerde finansal analiz teknikleri
3Bilanço ve gelir tablosu, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
4Maliyet muhasebesinin amaçları ile maliyet, gider ve harcama kavramları
5Stok değerlendirme yöntemleri–1
6Stok değerlendirme yöntemleri–2
7İşçilik maliyetleri ve ücret sistemleri
8Ara Sınav
9Genel üretim giderleri
10İşletmelerde üretim maliyetlerini hesaplama yöntemleri (Sipariş maliyet yöntemi)
11İşletmelerde üretim maliyetlerini hesaplama yöntemleri (Safha maliyet yöntemi)
12İşletmelerde üretim maliyetlerini hesaplama yöntemleri (Tam, değişken, normal, direkt maliyet yöntemleri)
13İşletmelerde üretim maliyetlerini hesaplama yöntemleri (Fiili ve standart maliyet yöntemleri)
14Karar verme aracı bakımından maliyetler (Alternatif, ek ve batık maliyetler)
15Üretim planlaması ve iş tasarımı açısından maliyetler
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yükçü S., 1999, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Cem Ofset Savcı M., 1999, Maliyet Muhasebesine Giriş, Akademi Yayınevi Datar S. M., Foster G., Horngren C. T., 2002, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Prentice-Hall Akdoğan N., 2015, Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi Yükçü, S. (2012). Çözümlü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Problemleri. İzmir: Altın Nokta Yayınları. Abdioğlu, H. (2012). Maliyet Muhasebesi. Bursa: Dora Yayın.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik5630
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1243   533 
ÖÇ2243   533 
ÖÇ3243   533 
ÖÇ4243   533 
ÖÇ5243   533 
ÖÇ6243   533 
ÖÇ7243   533 
ÖÇ8343   544 
ÖÇ9343   544 
ÖÇ10343   544 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr