Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301004082019MODA PAZARLAMASIZorunlu482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Son yıllarda gittikçe önemi artan moda pazarlaması, giyim endüstrisinde marka yaratma süreci, moda markalarının pazarlanması ve mağazacılık alanında uygulamaların aktarılarak öğrencilere bir bakış kazandırılmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Moda pazarlaması kavramının detaylarını öğrenmek.
2Moda pazarlamasındaki başarılı markaların ve tasarımcıların örneklerini analiz edebilmek
3Global olarak moda pazarlamasının nereye gittiğini görebilmek
4Müşteri davranışları ile moda pazarlamasını bağdaştırabilmek
5Moda pazarlamasını etkileyen trendleri ve pazarlama çevresini analiz edebilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Moda ve pazarlama kavramları, Pazar çeşitleri ve çevresel faktörler, Pazarlama Karması unsurları, değişen pazar ortamlarının tüketici davranışları üzerine etkisi, yeniliklerin pazarlama faaliyetlerine etkisi ile hedef kitle kavramı ve özellikleri, demografik hedef kitle, psikografik hedef kitle, coğrafi hedef kitle, sosyo ekonomik hedef kitle, kültürel hedef kitle kavramlarının açıklanması ve irdelenmesini kapsamaktadır. Giysi koleksiyonu hazırlama adımlarından birisi olan hedef kitle analizi yöntemleri anlatılmaktadır. yeni pazarlama teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Moda Pazarlamasına Giriş, Moda ve Moda Pazarlamasının Tarihçesi, Moda Pazarı ve Mikro Pazarlama Çevresi, Moda ve Makro Pazarlama Çevresi, Modada Müşteri Davranışları, Analizi Moda Pazarlaması Araştırması Moda Pazarlamasında Segmentasyon, Moda Pazarlamasında Ürünlerin Tasarlanması, Moda Hizmetlerinin ve Giysilerinin Fiyatlandırılması, Moda Dağıtımı, Moda Pazarlaması İletişimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Moda Pazarlamasına Giriş
2Modanın ve Moda Pazarlamasının Tarihçesi
3Modada öne çıkan Marka ve Tasarımcılar
4Moda ve Mikro Pazarlama Çevresi ve Etik
5Moda–Makro Pazarlama Çevresi ve Trendler
6Modada Müşteri Davranışları analizi Satın Alma Karar Süreci
7Modada Müşteri Davranışları analizi ve Psikolojik-Sosyolojik faktörler
8Ara Sınav
9Moda Pazarlamasında Pazarlama Araştırması
10Moda Pazarlamasında Ürün Tasarımı
11Moda Pazarlamasında Dağıtım
12Moda Pazarlamasında Fiyat Belirleme
13Moda Pazarlamasında İletişim
14Moda Pazarlaması ve Mağaza Atmosferi Yaratma
15Moda Pazarlamasında uygulama teknikleri
16Final Sınavı
17Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. TUNGATE Mark, Fashion Marketing - Mike Easey Marketing Fashion Strategy, Branding and Promotion Harriet Posner Consumer Behavior in Fashion - Michael Solomon Fashion 2. Brands from Zara to Armani- Mark Tungate TUNGATE Mark, 2006. “Modada Marka Olmak” 3. MATTHEWS Jennifer Lynne, 2009. “Fashion Unraveled: How to Start, Run and Manage an İndependent Fashion Label” 4. ARSLAN Kahraman, Moda Pazarlaması, Detay Yayıncılık, 2017 Alan ile ilgili kitaplar, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Proje Hazırlama150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11010
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)66
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ151  255544
ÖÇ251   34445
ÖÇ312  155325
ÖÇ431  355533
ÖÇ513  124323
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr