Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3401001092019GENEL MUHASEBEZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme. Finansal tablolardan bilanço gelir tablosu düzenleme ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilme. Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak geçici mizan düzenleyebilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr Gör Canan Yükcü
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, sınıflandırılması. Muhasebe fişleri, belgeleri. Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının çalışma prensipleri. Muhasebenin akış süreci, uygulaması. Aktif Pasif hesaplar ile Gelir Tablosu hesapları uygulaması. Stoklar ve Ticari Alacaklar (Duran) Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: YÜKÇÜ, Süleyman (2009), Finansal Muhasebe, İzmir, Birleşik Matbaacılık. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın, Genel Muhasebe 2. Prof. Dr. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, projeksiyon cihazı ve finansal hesap makinesi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr