Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3402001072019GENEL EKONOMİZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere iktisat bilimini tanıtarak, yöntemlerini açıklamak; mikro iktisada ilişkin (fiyat sistemi, arz ve talep teorileri, tüketici davranışı, fayda maksimizasyonu, üretim süreci v.b…) ve temel makro ekonomi konularında (milli gelir, enflasyon, işsizlik, para teorisi, finansal krizler, kayıt dışı ekonomi, borçlanma politikası, kamu dengesi, özelleştirme v.b…) bilgi edinmelerini sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Barış Gök
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İktisada ilişkin temel kavramlar, fiyat sistemi, arz ve talep teorileri, tüketim ve üretim teorisi, milli gelir, enflasyon, işsizlik, para teorisi, dış ticaret teorisi, finansal krizler, kayıt dışı ekonomi, borçlanma politikası, kamu dengesi, özelleştirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Sadık ACAR, İktisada Giriş, DEU Hukuk Fakültesi Yayınları Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı, Mikro İktisat Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon M. Oster (2012) “Principles of Economics, Prentice Hall.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr