Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3402001112019GENEL TURİZMZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı turizm ve turizme ilişkin temel kavramları öğretmektir. Ders, dünyada ve ülkemizde turizmin gelişimi, turizm sektörü ve diğer sektörlerle ilişkisi, turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri, ulusal ve uluslararası turizm hareketleri ve geleceğe yönelik eğilimler üzerine odaklanmaktadır. Ders genel olarak öğrencilerin takip eden dönemlerde alacakları derslere temel oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Selcen Seda Turksoy, Ph.D.
Öğrenme Çıktıları
1Turizm ve turizme ilişkin kavramların öğrenilmesi
2Turizm sektörü ve diğer sektörlerle olan ilişkilerin kavranması
3Dünya ve ülkemizdeki turizm hareketleri ve güncel istatistiklerin analiz edilmesi
4Turizm çeşitleri ile kavramsal bilgi ile birlikte ülkemizdeki turizm türleri ve potansiyel çeşitler hakkında bilgi sahibi olmak
5Turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini kavramak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Turizm ve turist kavramları, turizmin diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizmin gelişimi, Turizm sektörü ve kendine has özellikleri, turizmin ekonomik,sosyo kültürel ve çevresel etkileri, ulusal ve uluslar arası turizm hareketleri, geleceğe yönelik eğilimler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dersin tanıtımı, yıl içi faaliyetler ve işleyişin açıklanmasıTeorik anlatım
1Turizm Terminolojisi ve Diğer Bilim Dalları ile Olan İlişkisiTeorik anlatım
2Turizm Çeşitleri – ITeorik anlatım
3Turizm Çeşitleri – IITeorik anlatım
4Turizmin Gelişimi ve Turizmin Gelişmesine Etki Eden FaktörlerTeorik anlatım
5Turistik ÜrünTeorik anlatım
6Turizm Arz ve Talebine İlişkin Temel KavramlarTeorik anlatım
7Arasınav
8Turizmin Ekonomik EtkileriTeorik anlatım
9Turizmin Sosyo-kültürel Olumlu Olumsuz EtkileriTeorik anlatım
10Turizmin Çevresel Olumlu Olumsuz EtkileriTeorik anlatım
11Uluslar arası Turizm Hareketleri - ITeorik anlatım
12Türk Turizminin Genel Değerlendirmesi - ITeorik anlatım
13Geleceğe Dönük BeklentilerTeorik anlatım
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
USTA Öcal, Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara,2008. Metin Kozak , Nazmi Kozak, Meryem Akoğlan Kozak, Genel Turizm İlkeler - Kavramlar, Detay Yayıncılık, 2017
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12224
Tartışma12224
Soru-Yanıt12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)106
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr