Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3403001132019ARKEOLOJİYE GİRİŞ-IZorunlu117
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinde ortaya çıkan uygarlıkları tanıma, arkeolojik verilere göre insanlık tarihinin gelişimini öğrenme ve ilkçağlarda toprak altı uygarlık verilerini değerlendirirerek elde edilen bu bilgilerin modern eğitim sistemi içinde nasıl değerlendirilebileceğini öğrenciye kazandırmak dersin hedefleri arasında yer alır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hüseyin Cevizoğlu
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Arkeolojinin tanımı, çalışma alanı, kullanılan yöntemler, arkeolojik tarihlendirme; insanlığın geçmişteki farklı deneyimlerini (barınma, beslenme, ticaret, teknoloji v.s.) keşfetme; Türkiye ve Dünya’da ortaya çıkarılan önemli arkeolojik merkezler (Truva, Hattuşaş, Ephesus v.b.); ünlü yabancı ve Türk arkeologlar, Anadolu’nun tarihi coğrafyası ve Antik Çağ’da toplum yapısı ve sosyal yaşam. Derste görülen teorik eğitim İzmir ve çevresindeki müze ve ören yerlerine yapılacak ziyaretler ile pekiştirilecek, derslerin bir kısmı müzelerde uygulamalı olarak yürütülecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Süleyman Özkan, Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Bornova 2009). Yardımcı Kitaplar: Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları (İstanbul 1987). E. Akurgal, The Aegean. Birthplace of Western Civilization, 1050-333 B.C. (İzmir, 2000). E. Akurgal, The Birth of Greek Art (London, 1968). E. Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi (Ankara 1998). Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (London, 1995). T. Hölscher, Klassische Archäologie. Grundwissen (Darmstadt, 2002). T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikler (Ankara 2002). Süleyman Özkan, Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Bornova 2009). Ali Kılıçkaya, İstanbul Müzeleri (İstanbul 2010).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr