Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9303115472016Scientific Research Technics and Publication EthicsCompulsory113
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bilimsel yayın tipleri, bilimsel yayın hazırlama teknikleri, bilimsel yayın sunum teknikleri konularında temel kavramları ve konuları anlayabilmesini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bilim, bilimsel yayın tanımı ve sınıflandırılması; doğa ve sosyal bilimler; dünya ve Türkiye bilim tarihine bakış; sunulu bildiri, poster bildiri, araştırma makalesi, derleme, anket, kongre, seminer, sempozyum, platform, söyleşi ve hazırlama teknikleri; sunum şekilleri; güzel ve etkili konuşma
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
• Değişik kaynaklardan derlenmiş ders notu • Değişik kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış sunular • Day, R., A., 1996. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır? (Çeviri; Altay,G.A.) Tübitak Yayınları Bilgi Dizisi 6, Ankara.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr