Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
BAT102Fundamentals of Scientific ResearchCompulsory123
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bilimsel Araştırmanın Temelleri dersi, lisansüstü eğitim alan öğrencilerin alanda derinleşirken bilimsel düşünce ve yöntem hakkındaki mevcut bilgilerini ortaklaştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Halil İbrahim DURAK
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
Ders kapsamında bilimsel yöntem, bilimsel araştırma yapmada temel kavram ve ilkeler, araştırma planlama, sağlık bilimleri alanında araştırma yöntem ve teknikleri, bilim ve yayın etiği konuları irdelenecek ve öğrencilere araştırma planlama fırsatı verilecektir. Derste karma öğrenme modeli kullanılacak, enstitü öğrenme yönetim sistemi (moodle) aracılığı ile yönlendirilecek ve aşağıdaki eğitim etkinlikleri kullanılacaktır. 1. Büyük grup oturumları (konferans ve panel) 2. Seminerler 3. Video dersleri 4. Küçük gruplarda (en fazla 16 kişi) tekrarlanan çalıştaylar 5. Bağımsız çalışma 6. Proje sunumu yöntemleri ile uygulanacaktır. Öğrencilerden 2 ya da 3 ara ödev ve en sonda bir araştırma önerisi hazırlayıp poster halinde sunmaları istenecek buradaki performanslarına bağlı olarak başarı durumlarına karar verilecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr