Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9306015062018Neonatal Health and DiseaseCompulsory116
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kapsamında; özellikle öğrencinin, yenidoğan dönem özelliklerini, sık karşılaşılan sağlık sorunlarını, yenidoğan döneminde ebenin rollerini kavraması amaçlanmaktadır
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Rabia EKTİ GENÇ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Yenidoğan Fizyolojisi, Yenidoğanın Fiziksel Tanılaması, Yenidoğanda Ağrı, Yenidoğanda Sıvı ve Elektrolit Dengesi, Kardiak ve Solunum Sorunu Olan Yenidoğan Bakımı, Konjenital Anomalili Yenidoğan Bakımı, Fetal ve Neonatal Cerrahi, Babalık Duygusu, Adölesan Babalık ve Ebelik Yaklaşımı, Genetik Danışmanlık ve Ebelik, 0-6 yaş Büyüme Gelişme ile ilgili Kavramlar, Gelişim Kuramları (Psikoseksüel, Psikososyal Gelişim, Piagetin ve Kolbergin Ahlak Gelişim Kuramı, Sullivan’ın Gelişim Kuramı, Alturizm ve Ebelik, Yenidoğanda Ani Bebek Ölümü Sendromu ve Ebelik Yaklaşımı, Yenidoğanda Özel Uygulama ve Girişimler, Yenidoğanda Fetal Alkol Sendromu ve Ebelik Yaklaşımı
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Macdonald & Henderson, (2004). Mayes’ Midwifery.13th Edition, Baillerri Tinddall Publihers 2. Rudolph A. M, Kamei R.K, Overby K.J(2003). Rudolph’s Fundamentals Pediatrics Türkçe. 3. Baskı. Öncü Basımevi.Ankara 3. Çavuşoğlu H. (2000). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. 4. Baskı. Cilt:2. bizim büro Basımevi. Ankara 4. Dağoğlu T., Görak G.(2002). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri 5. Robyn Rice ( 1996). Home Health Nursing Practise Concepts&Application. Second Edition. Mosby 6. Yurdakök M., Çoşkun T., (1995). (edt) Pediatri: Yeni Bilgiler Yeni Görüşler. Özışık Ofset, Ankara 7. Türkiye Nüfus ARAŞTIRMALARI Raporu, 2008 8. Kavaklı A. (1992). Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme. Hilal Matb. İstanbul 9. Şipal K.(1996).çev. Alfred Adler- Çocuk Eğitimi. Cem Yan. Ankara 10. Yavuzer H. (1996).Çocuk Psikolojisi. 16. Baskı. Remzi Kitabevi. İstanbul 11. Yavuzer H. (1992). Çocuk ve Suç, Altın KitaplarYayınevi, İstanbul 12. Yörükoğlu A. (1990). Çocuk Ruh Sağlığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara 13. Yiğit R. (2008). Büyüme ve Gelişme, Mersin, 2008
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Homework1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr