Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9306015052018Reproductive HealthCompulsory126
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı Ulusal ve uluslararası düzeyde üreme sağlığı ile ilgili konularda temel haklar, politikalar, yöntemler ve yeniliklerin takip edilip irdelenmesidir
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr.Esin Çeber ---Assoc. Prof. Dr.Neriman Soğukpınar
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Üreme Sağlığı-Haklar,Güvenli Annelik,CİBH,Din ve Üreme Sağlığı,Yardımcı üreme Teknolojisi,Üreme Sağlığı Politika ve Stratejiler,Şiddet, Kültürel değerler ve üreme sağlığı,,Akran Eğitimi, Kanıta Dayalı Ebelik uygulamaları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Hatcher, R.A., Rinehart W., Blackburn R., Geller J.S., Shelton J.D.: “The Essentials of Contraseptive Technology : A Handbook for Clinic Staff”, The Johns Hopkins Universty, July, 1997, Baltimore. 2. Taşkın, L.: Doğum Ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 3. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, 2002. 3. Reproductive Health An online journal published by BioMed Central 4. Handbook of Women's Sexual and Reproductive Health, Wingood, Gina M.; DiClemente, Ralph J. (Eds.) 2002, 472 p., Hardcover ISBN: 0-306-46651-1 5. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Yayınları 6. Entre Nous European Magazine for Sexual and Reproductive Health (Journal) 7. Population Reports (Journal)-(Online)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
4saat /hafta
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr