Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9306015232018Research Methods and TechniquesCompulsory122
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin, bilimsel araştırma sürecine uygun araştırma yapmak için literatür tarama veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini kullanarak araştırma yapma ve sunma becerisi edinmeleridir.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Esin Çeber
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Temel Kavram İlke Ve Yaklaşımlar Araştırma Süreç Ve Teknikler Problem, Amaç, Yöntem, Evren-Örneklem, Veri Toplama Araştırma Türleri Araştırma önerisi Hazırlama
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1- Bioistatistik, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Özdemir Yayıncılık, Ankara 2- Sağlık istatistiği Öğretimi, S.K. Lawanga, Cho-yook Iye, Çev: Servet Özgür, Sedat Törel, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları no:31, Ankara 3- Bilgisayar, İstatistik ve Tıp, Murat Hayran, Oktay Özdemir, Hekimler Yayın Birliği, Ankara 4- İstatistiğe Giriş, Halis Püskülcü, Fikret İkiz, E.Ü. Basımevi, Bornova-İzmir 5- Basic & Clinical Biostatistic, Saunders-Dawson B., Trapp R.G. Prentice-Hall İnternational Inc, Toronto, 1994 6- Medical Epidemiology, Greenberg R.S. and et, Aplleton & Lange, Toronto 1996 7- Uygulamalı İstatistik, Şanslı Baskan, Ege Üniversitesi Basımevi:İzmir, 1993 8- Introduction to Classical and Modern Test Theory, Crocer L., Algina J., Holt, Rinehart and Winston:Newyork,1986 9- Araştırma Raporu Hazırlama. Harasar N., , 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık: Ankara, 1994 10- Basic & Clinical Bioistatsitics. Dawson B., Trapp RG. McGraw-Hill: New York, 2001. 11- Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Akgül A. YÖK Matbaası: Ankara, 1997. 12- Essentials of Epidemiology in Public Health. Aschengrau A., Seage III GR. Jones and Bartlett Publishers:Boston, 2003. 13- SPSS ile Bioistatistik. Özdamar K. Kaan Kitapevi:Eskişehir, 2001 14- Nursing Research. Polit DF., Hungler BP. JB Lipponcot Company: Philadelphia, 1995. 15- Nursing Research. Lobiondo-Wood G., Haber J. Mosby: St Lois, 2002. 16- Nursing Research. Macnee CL. Lippincot Williams & Wilkons: Philadelphia, 2004. 17- 17. Research Methods in Psychology, Shaugnessy J.J, Zechmeister, Mcgrawhill.New York,1994
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr