Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9101015012017PhotometryCompulsory118
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, öğrencinin, fotometrik ölçümler hakkında bilgi sahibi olmasını, yıldızların erke dağılımlarını ve sürekli erke dağılımının özgün fiziksel öğelerini tanımasını, bir fotometrik sistemin karakteristik parametrelerini öğrenebilmesini, band genişliğinin önemi konusunda bilgi sahibi olmasını , UBV fotometrik sistemini ve bu sistemin özelliklerini kavrayabilmesini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr.Cengiz Sezer
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Fotometrik ölçümlerin tanımının öğrenilmesi; yıldızlarda erke dağılımları ve sürekli erke dağılımının özgün fiziksel öğelerinin kavranması; bir fotometrik sistemin karakteristik parametrelerinin tanınması, fotometrik ölçümlerde band genişliğinin rolünün anlaşılması; UBV fotometrik sisteminin tanınması; UBV diyagramlarındaki etkilerin öğrenilmesi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Introduction to Astronomical Photometry; Golay,M., D.Reidel Publishing Company,1974.(Türkçe tercüme ders notları).
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination150
Homework150
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities50
End Of Term (or Year) Learning Activities50
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr