Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9101015022017Multi-Colour PhotometryCompulsory128
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı, astronomik araştırmalarda fotometrik nicelikleri kullanmak zorunda olan bizler için önemli görünen konuları öğrencilere vermektir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Ömer Lütfi Değirmenci (omer.degirmenci@ege.edu.tr)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Çokrenk ve geniş bant ışıkölçüm: UBV ve RGU sistemlerinin karşılaştırması, Bant sayısına bağlı olarak bilginin artması, Çokrenk geniş bant sistemlerde enerji dağılımının belirlenmesi, Yıldızlararası sönükleştirme yasasının belirlenmesinde çokrenk ışıkölçüm sistemlerin kullanılması, Renk ölçeklerinin doğrusal kombinasyonları, UBV sisteminin Q parametresi, U B V B1 B2 V1 G sistemi; Dar bant ışıkölçüm: Hidrojen çizgisine merkezlenmiş dar bant sistem, Hidrojen dışındaki çizgilere merkezlenmiş dar bant sistemler; Orta bant ışıkölçüm: u v b y sistemi, Genişletilmiş u v b y sistemi, diğer orta bant sistemler, UV bölgesindeki orta bant sistemler, IR bölgesindeki dar bant sistemler.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1- Golay, M., “Introduction to Astronomical Photometry”, Reidel Publ. Comp. (1974) 2- Budding, E., “An Introduction to Astronomical Photometry”, Cambridge Univ. Press. (1993) 3- Butler, C. J., Elliott, I., “Stellar Photometry - Current Techniques and Future Developments”, Cambridge Univ. Press. (1993)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr