Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9101015332018Scientific Research Methods and Ethics in ScienceCompulsory116
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırma teknik ve yöntemlerini öğrenmeleri ve bu süreçte etik ilkelerine nasıl dikkat edileceğini ve uygulanacağının öğrenilmesi
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Mehmet BALCAN, Prof.Dr. Sevil İRİŞLİ, Prof.Dr. Jale YANIK, Prof.Dr. F.Nil ERTAŞ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bir bilimsel konuyu merak etmesi, sorgulaması, araştırması, araştırılacak konuyu ortaya koyması, bu konuya ilişkin uygulanacak yöntemlerin saptanması, konuya ilişkin kaynak taraması ile daha önce yapılan çalışmaların araştırılması ve değerlendirilmesi, bu amaçla gerekli teknik programların öğrenilmesi, sonuçların bir rapor haline getirilmesi ve sunulması, bilimsel etik ilkelerinin öğrenilmesi, etik standartlar, fikri mülkiyet hakları ve intihal
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1- James G. Speight and Russell Foote, 2011, “Ethics in Science and Engineering”, Scrivener Publishing LLC., ISBN 978-0-470-62602-3 2- John D’Angelo, 2012, “Ethics in Science, Ethical Misconduct in Scientific Research”, CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC 3- David B.Resnik, 2005, “The Ethıcs Of Science”, the Taylor & Francis Library, 2005. ISBN 0-203-97906-0 4- Margaret Cargill and Patrick O’Connor, 2009, “Writing Scientific Research Articles”, Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-8619-3 5- Catherine Dawson, 2002, “A Practical Guide to Research Methods”, How To Books Ltd, UK 6- Lisa Towne, Lauress L. Wise, and Tina M. Winters, 2005, “Advancing Scientific Research In Education”, The National Academies Press 500 Fifth Street, N.W. Washington, DC 20001. ISBN 0-309-54598-6 7-Carl Wagner, (Çeviren Zeki Tez), 1984, ‘Dogabilimsel ve Teknik Araştırma Yöntemleri’Değişim Yayınları, İstanbul/TÜRKİYE 8-Robert A.Day (Çeviren Gülay Aşkar Altay),2000, ‘Bilimsel bir Makale nasıl Yazılır ve Yayımlanır’ 6. Baskı TÜBİTAK Yayınları, ISBN: 975-403-175-4 9-Cemal Yıldırım ,1997, ‘Bilimsel Düşünme Yöntemi’Bilgi Yayınları, Yenişehir, ANKARA
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Homework2100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities50
End Of Term (or Year) Learning Activities50
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr