Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9102015752018Research Methods in Horticultural Crops and Publishing EthicsCompulsory116
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bahçe bitkileri konularında araştırma teknikleri ile yayın etiğinin öğretilmesi
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. M. Kadri BOZOKALFA Doç. Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN Dr. Öğr. Üye. Zafer CAN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
Bahçe bitkilerinde araştırma konuları, araştırma konusunun seçiminde dikkate alınacak ilkeler, araştırma konusunun belirlenmesi, kaynak taraması, materyal ve yöntemin belirlenmesi, deneme planlama, kurma ve yürütme ilkelerinin öğrenilmesi, elde edilen sonuçların değerlendirme ve yorumlama yöntemlerinin aktarılması, bilimsel yayın hazırlanırken dikkat edilecek etik konular
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Eşiyok, D., Kışlık ve Yazlık Sebze Yetiştiriciliğı, 404 s. (In Turkish) 2. Vural, H., D. Eşiyok, İ. Duman, 2000. Cultivated vegetables (Kültür sebzeleri), Ege University press, 440 p, (In Turkish) 3. Şalk, A., L. Arın, M. Deveci, S. Polat, 2008. Special vegetables (Özel Sebzecilik), Onur Grafik ve matbaave reklam Hizmetleri, 488p 4. Hessayon, D. G, 1990. The Vegetables Expert, Britannica House, England. 127 p. 5. Bayraktar, K., 1981. Vegetable Growing (Cultivated Vegetables) Ege Üniversty Pres, 480 s. (In Turkish) 6. Bicknell, A., 1991. The New Kitchen Garden, Penguen Books, England. 176 p 7. Jackson, D.I., Looney, N.E., Morley-Bunker, M. 2011. Temperate and Subtropical Fruit Production. CABI. UK 8. Westwood, M.N. 1993. Temperate-Zone Pomology Physiology and Culture. 3rd ed. Timber Press Inc., Portland, Oregon, USA. Rom, R.C. and Carlson R.F (Eds.). 1987. 9. Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies, F.T. and Geneve, R.L. 2010. Plant Propagation: Principle and Practices. Prentice-Hall. Inc. London.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr