Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9104015652018Scientific Research, Publication and EthicsCompulsory116
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Bilimsel araştırma sürecini incelemek, temel araştırma yöntemlerini tanıtmak, bilimsel yayın türlerini ve bunları hazırlama tekniklerini gözden geçirmek, araştırma ve yayın yapılırken uyulması gereken temel etik kuralları öğretmektir.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bilim, bilimsel araştırma ve yayın, bilimsel etik gibi temel kavramları tanıtmak. Bilimsel araştırmanın amaçlarını ve türlerini incelemek. Bilimsel yayın çeşitleri ve bunların hazırlanmasındaki temel kuralları tanıtmak. Araştırma ve yayın sürecinde göz önünde bulundurulması gereken kuralları açıklamak.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Alaçam, E. (1995)Bilimsel etkinlik ve yayım. Tübitak yayınları. 86 sayfa TÜBA (1994) Bilim ve Eğitim. Bilimsel Toplantı Serileri: 2. 197 sayfa Day, R. A. (2000) Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Tübitak Yayınları. Çeviri: Gülay Aşkar ALTAY.233 sayfa Kıncal, R. Y. (2013) Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Akademi Yayınları. 299 sayfa
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr