Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9104035792018Scientific Research Techniques and Publication Ethics ICompulsory116
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlediklerindendir sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr. Gürel Türkmen, Prof.Dr. Cüneyt Suzer
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlemelerini sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. 1. Arıkan, R.2000. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi, 2. Ankara. 3. 2. Cebeci, S.2015. Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa Yayınları, İstanbul. 2. 3. Day, R.A. 1996. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Tübitak Yayınları. 3. 4. Hafner, A.W. 1998. Descriptive Statistical Techniques for Librarians. 4. Chicago. 5. 5. Karasar, N.1995. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara. 6. Kothari, C.R. 2004. Research Methodology Methods and Techniques. New Age International Publishers, India. 7. Özdamar, K. 2003. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan 8. Kitabevi, Eskişehir. 9. 8. Seyidoğlu, H.2009. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr