Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201165322017Tiyatro Çalışmaları IICompulsory123
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu derste 1950 sonrası İngiliz Tiyatrosu ele alınır. Bu amaçla özellikle Beckett, Osborne, Arden, Pinter, Wesker, Churchill gibi yazarlar üzerinde durulur. Söz konusu yazarlardan seçilen eserler çağdaş eleştiri kuramlarında ortaya çıkan gelişmeler ışığında incelenir ve ayrıntılı metin çözümlemeleri aracılığı ile metin ve bağlam arasındaki ilişki tartışılır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi
Learning Outcomes
1
2
3
4
5
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu derste 1950 sonrası İngiliz Tiyatrosu ele alınır. Bu amaçla özellikle Beckett, Osborne, Arden, Pinter, Wesker, Churchill gibi yazarlar üzerinde durulur. Söz konusu yazarlardan seçilen eserler çağdaş eleştiri kuramlarında ortaya çıkan gelişmeler ışığında incelenir ve ayrıntılı metin çözümlemeleri aracılığı ile metin ve bağlam arasındaki ilişki tartışılır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Brown, John Rusell. Theatre Language. NY: Taplinger, 1972 Philling, John. The Cambridge Companion to Beckett. Cambridge UP, 1994. Esslin, Martin. The Theatre of the Absurd. London: Penguin, 1968. Cousin, Geraldine. Churchill the Playwright. London: Methuen, 1989. Gillman, Luc. John Osborne Vituperative Artistic. London: Routledge, 2002. Malick, Javed. Toward a Theatre of the Oppressed. UP of Michigan, 1995. Peacock, D. Keith. Harold Pinter and the New British Theater. GreenwoodP, 1997.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
English
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
LO1           
LO2           
LO3           
LO4           
LO5           
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr