Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201165362017Critical Theory in Praxis IICompulsory123
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu yüksek lisans dersinin amacı, yirminci yüzyılın başlangıcından günümüze kadar ortaya çıkmış edebiyat eleştirisi kuramlarını incelemek ve bu kuramları seçilmiş edebiyat eserlerine uygulamaktır. Bu şekilde, öğrencilerin temel yazınsal kuramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu kuramları edebi metinleri çözümlemek ve yorumlamakta kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Dilek Direnç
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Feminist Eleştiri, Marksist Eleştiri, Yeni Tarihselci Eleştiri, Postkolonyal Eleştiri ve Çokkültürcülük, Postmodernizm, Ekokritisizm; D.H. Lawrence’ın Lady Chatterley’s Lover adlı romanı, J.M. Coetzee’nin Disgrace adlı romanı ve Herman Melville’in Moby Dick adlı romanı.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Temel Kaynaklar: Coetzee, J. M. Disgrace. New York: Penguin Books, 2000. Lawrence, D. H. Lady Chatterley’s Lover. El Paso: El Paso Norte Press, 2009. Melville, Herman. Moby Dick. New York: Oxford University Press, 2008. Rivkin, Julie and Michael Ryan, eds. Literary Theory: An Anthology. Oxford: Blackwell, 1998. Waugh, Patricia. Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide. Oxford and New York: Oxford University Press, 2006. Yardımcı Kaynaklar: Adams, Hazard, ed. Critical Theory Since Plato. New York: Harcourt, 1971. Bressler, Charles E. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. New Jersey: Prentice Hall, 1994.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
English
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr