Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201335462017Compulsory123
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilerin bilimsel ve arkeolojik etkinliğin etik konuları ve uygulamalarıyla ilgili bilgilenmesi ve bilinçlenmesi.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
D.B. Resnik 2004 Bilim Etiği: Giriş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Kitabı üzerinden konuların haftalık olarak işlenmesi, öğrenciler tarafından sözlü ve yazılı sunumları haftalık olarak sunulması ve derste tartışılması.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
D.B. Resnik 2004 Bilim Etiği: Giriş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Çilingiroğlu, Ç. 2012 Arkeoloji ve Etik. Arkeoloji ve Sanat Dergisi.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr