Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9103045292018Applied Engineering Mathematics Compulsory118
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
1. Bir matematiksel kavram çerçevesi sağlamak 2. Matematiksel düşünce ve akıl yürütmesini zenginleştirmek 3. Matematiksel teori ve pratiği birleştirmek 4. Matematiği fiziğe bağlama ve her ikisini bir bütün olarak düşünme yeteneğini geliştirmek 5. Matematiksel model geliştirme yetisini ilerletmek 6. Matematik modellerin çözümü için uygun yöntemsel altyapıyı seçmek için gerekli bilgi tabanını yükseltmek 7. Matematiği, mühendislik problemlerinde kullanma kabiliyetini geliştirmek
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Beno Kuryel
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Vektör Diferansiyel Calculus, Vektör İntegral Calculus, Kısmi Diferanisyel Denklemler: Fourier Serileri, Isı Denklemi, Dalga Denklemi, Laplace Transform ve Adi Dif. Denklemlere Uygulanması Applications to ODEs, Laplace Transform ve Kısim Dif. Denklemlere Uygulanması, Linear Cebir: Özdeğer Problemi, Linear Sistemler(Cebirsel & Diferansiyel) Denklemler, Rasgele Zorlamalı Diferansiyel Denklemler Optimizasyon: Temel Teori ve Yöntemler , Mühendislik Uygulamaları Genel Matlab Uygulamaları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Erwin Kreyszig, "Advance Engineering Mathematics," 10. Baskı, Wiley 2. Robert, J. Lopez, Advance Engineering Mathematics," Addison Wisley
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr