Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
SBE.DPRTerm Project Compulsory1210
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu ders kapsamında insan kaynakları yönetimine ilişkin 3 yarıyıl boyunca teorik olarak verilen bilginin öğrenciler tarafından uygulanabilirliği hedeflenmektedir. Öğrenciler uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri bitirme projeleri aracılığı ile teori ve uygulama bütünleşmesini görebilmektedir.
Name of Lecturer(s)
Danışman Öğretim Üyeleri
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu derste İşletme bilimine ilişkin 3 yarıyıl boyunca teorik olarak verilen bilginin öğrenciler tarafından uygulanmasını sağlayacak proje konuları verilecektir. Öğrencinin proje çalışması haftalık periyotlarla kontrol edilerek uygulamalı bir çalışma gerçekleştirmesi sağlanacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
• Bitirme Projesi Konusu ile İlgili kaynaklar
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr