Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304065011996Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar IZorunlu116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kendi alanında uygulama yaparken yetişkin bir hastanın fizyolojik ve psikolojik gereksinimleri doğrultusunda mevcut hemşirelik sorunlarını çözümlemeye yönelik ilkeler ve kavramlar analiz edilerek hemşirelik bakımını öğretmeyi amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ayten ZAYBAK
Öğrenme Çıktıları
1İlaçları güvenli bir şekilde uygulayabilme
2Hasta eğitimi yapabilme
3Temel hemşirelik becerilerini profesyonel ilkeler doğrultusunda uygulayabilme
4Temel hemşirelik becerileri konusunda öğretim yapabilme
5Hasta ve çalışanlar için risk taşıyan faktörleri kavrayabilme
6Hemşirelik süreci doğrultusunda hastaya bakım verebilme
7Hastanın temel gereksinimlerini belirleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yoktur
Dersin İçeriği
Ders içeriği haftalık olarak ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş Sağlık ve hemşirelik
2Hemşirelik eğitiminin gelişimi
3Öğrenim ve öğretim süreci
4Öğretim yöntemleri ve Hemşirelik Esasları dersinde kullanılması
5İlaç etkileşimleri, ilaç alerjileri, yaşlılıkta ve çocuklarda ilaç kullanımı,
6Laboratuar örneği alma
7Uyku ve dinlenme
8Ara Sınav
9Ağrı, ağrı kontrolü
10Stres ve sağlık, anksiyete, bireysel baş etme stratejileri
11Tanısal işlemlerde hemşirenin sorumlulukları
12Patofizyolojik durumlarda hemşirelik girişimleri
13Sıcak soğuk uygulamalar
14Hemşirelik süreci
15Hemşirelik süreci
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Berman A, Snyder S, Kozier B et al. (2008) Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 8th ed., St. Louis. Çakırcalı E (1998) Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, Geliştirilmiş 2.Baskı, İzmir. Potter PA, Perry AG (2005) Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice. 6th edition, St. Louis The C.V. Mosby Company. Taylor C, Lillis C, Lemore P ve ark. (2008) Fundamentals of Nursing – The Art and Science of Nursing Care. 6th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company. Ulusoy MF, Görgülü RS (1996) Hemşirelik Esasları- Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:1, 2. Baskı, Ankara: 72 TDFO Ltd. Şti.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yoktur
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Sunma14342
Bireysel Çalışma14342
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)172
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4
ÖÇ134  
ÖÇ244  
ÖÇ344 3
ÖÇ4  5 
ÖÇ5    
ÖÇ644  
ÖÇ744  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr