Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304185152009Geriatri Yoğun Bakım HemşireliğiZorunlu114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders Yüksek Lisans öğrencisine;Yoğun bakım kavramı ve hemşirelik konusunda genel bilgi vermeyi,Geriatri yoğun bakım hemşireliği konusunda teorik bilgi vermeyi ve uygulamaya uyarlama yeteneği kazandırmayı,Yoğun bakım ünitesinde yer alan araç-gerecin kullanımına ilişkin gerekli beceri kazandırmayı,Yoğun bakım ünitesindeki gerekli klinik bakımı vermenin yanı sıra hasta ve ailelerine eğitici, yönetici ve danışman hemşire rolünü geliştirmeyi,Yoğun bakım ünitesine özgü etik ilkeler ve hasta hakları konusunda bilgi vermeyi ve istendik davranış kazandırmayı
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Asiye Durmaz Akyol
Öğrenme Çıktıları
1 Yoğun bakım hemşireliği tanımını açıklayabilme
2Yoğun bakım hemşireliği felsefesini kavrayabilme
3Yoğun bakım hemşireliği eğitiminin özelliklerini sıralayabilme
4Geriatrik yoğun bakım hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
5Geriatri yoğun bakım hasta ve ailesine yaklaşım konusunu kavrayabilme
6Geriatri yoğun bakım hastasının bakım sorunlarına yönelik bilgileri uygulamaya aktarabilme
7Yoğun bakım araç-gereç kullanım becerisi geliştirebilme
8Geriatri yoğun bakım hastası ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
9Geriatri yoğun bakım karşılaşılan etik problemleri elde ettiği bilgiler doğrultusunda çözümleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yoğun bakım hemşireliği gelişimi, rolleri,uygun çalışma koşulları,eğitimi,yoğun bakım hastası ve bakım sorunları,aileye yaklaşım,enfeksiyon kontrolü,özel yoğun bakım sorunları,ilaç kullanımı ve hemşirenin sorumlulukları,yoğun bakımda hasta güvenliği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yoğun Bakımın Gelişmesi,Organizasyonu Yönetimi ve felsefesi. Yaşlı bireyde bakım standartları
2Yoğun bakımda monitörizasyon ve özel işlemler
3Geriatride yaygın görülen sorunlar
4Geriatri yoğun bakım ve kardiovasküler sistem.
5Geriatri yoğun bakım ve solunum sistemi
6Geriatri yoğun bakım ve üriner sistem
7Geriatri yoğun bakım ve GIS sistemi
8Geriatri yoğun bakım ve endokrin sistem
9Geriatri yoğun bakım ve nörolojik sistem duyuşsal sistem
10Geriatri yoğun bakım hastasında bakım sorunları
11Yoğun bakımda hasta ve ailesine yaklaşım
12Yoğun Bakımda Enfeksiyon Kontrolü
13Özel YB Sorunları
14YB’de İlaç Tedavisi ve Hemşirelik Sorumluluğu
15Yoğun Bakım çalışmalarının sunumu.
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Intensive and Critical Care Nursing 2-Critical care medicine 3-Critical care Quarterly 4-Yoğun bakım hemşireliği dergisi 5-Yoğun Bakım Tanı ve Tedavi 6-Critical care Nursing of the Elderly 7- Plans of care for specialty:Gerontological Nursing DERS ARAÇLARI: Office Yazılımı (power point), Slayt,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt4312
Örnek Vaka İncelemesi4728
Proje Hazırlama144
Proje Sunma144
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1  3         
ÖÇ2  3         
ÖÇ3   4 3      
ÖÇ4    3       
ÖÇ5     4      
ÖÇ6       4    
ÖÇ7         3  
ÖÇ8          33
ÖÇ9            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr