Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304185062016Yaşlılarda Kronik Hastalıkların Yönetimi IIZorunlu124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Yaşlılarda görülen kronik sağlık problemleri konusunda uzmanlık düzeyinde bilgilerini derinleştirerek, birincil, ikincil ve üçüncül düzeyde bakım vermeyi öğrenmek, kazanmış olduğu kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarma ve hastaya bilimsel ve holistik yaklaşma yeteneği kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1İç Hastalıkları Hemşireliğinde akut, kronik ve kritik bakıma temel oluşturacak kavramları bilme ve ifade edebilme
2Hemşirelik ve diğer sağlık disiplinleri ile etkin iletişim sağlayabilmek için iç hastalıkları hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
3Kronik hastalığı olan yaşlının bakımında hemşirelik süreci adımlarını kullanarak bireyin /ailenin gereksinimlerine uygun olarak eğitim gereksinimlerini saptama, gerekli girişimleri planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahip olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yaşlılarda kronik olarak görülen gastrointestinal sistem, üriner sistem, endokrin sistemi, kas-iskelet sistemi, hematolojik hastalıklar ve sinir sistemi hastalıklarına yönelik koruyucu, tedavi edici ve rehabilitatif sağlık hizmetlerine yönelik temel bilgi ve uygulamaları içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı
2Yaşlılarda Görülen Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıÖdev problemleri için bireysel çalışma, okuma
3Yaşlılarda Görülen Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıÖdev problemleri için bireysel çalışma, okuma
4Yaşlılarda Görülen Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıÖdev problemleri için bireysel çalışma, okuma
5Yaşlılarda Görülen Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıÖdev problemleri için bireysel çalışma, okuma
6Yaşlılarda Görülen Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıÖdev problemleri için bireysel çalışma, okuma
7Yaşlılarda Görülen Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıÖdev problemleri için bireysel çalışma, okuma
8Ara SınavAra Sınav için bireysel çalışma
9Yaşlılarda Görülen Kas-İskelet Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıÖdev problemleri için bireysel çalışma, okuma
10Yaşlılarda Görülen Kas-İskelet Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıÖdev problemleri için bireysel çalışma, okuma
11Yaşlılarda Görülen Kan-Lenfoid Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıÖdev problemleri için bireysel çalışma, okuma
12Yaşlılarda Görülen Kan-Lenfoid Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıÖdev problemleri için bireysel çalışma, okuma
13Yaşlılarda Görülen Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıÖdev problemleri için bireysel çalışma, okuma
14Yaşlılarda Görülen Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıÖdev problemleri için bireysel çalışma, okuma
15Serbest Çalışma Ödev problemleri için bireysel çalışma, okuma
16Final SınavıFinal sınavı için bireysel çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dergiler 1. Critical care nursing quarterly Kitaplar 1. Black JM, Hawks JH, Medical Surgical Nursing, 8 edition, Saunders, 2009 2. Gulanick, Kloop, Galanes, Gradishar, Puzas, Nursing Care Plans, Nursing Diagnosis and Intervention. Mosby Year Book. United States of America.,2007. 3. Karadakovan A., Eti Aslan. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi, 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15345
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15345
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15    34     
ÖÇ2 3  5    3  
ÖÇ3            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr