Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101025512018Bilimsel Yöntem ve Bilimsel EtikZorunlu116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırmanın yapısı ve araştırma sürecinin (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) tanımlanması, başlıca bilimsel araştırma yöntemlerinin (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vb.) değerlendirilmesi, bilimsel araştırma ve proje süreçlerinde konu belirleme, literatür tarama, deney-gözlem, veri toplama ve değerlendirme ile rapor yazma-yayınlama aşamalarının incelenmesi. Bilim insanlarının görev ve sorumluluklarının tanımı. Etik ve bilimsel etik kavramlarının incelenmesi. Araştırma, proje ve yayın etiği ile akademik yükseltmelerde geçerli etik kuralların değerlendirilmesi. Etik dışı davranışlara ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, Doç. Dr. Savaş İzzetoğlu, Dr. Öğr. Üy. Barış UZİLDAY
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
-Bilim nedir ve bilim insanları ne yapar? -Bilimsel yöntem, gözlem, hipotez, kanun ve gerçek, tahmin, kontrollü deneyler. -Bilimsel metotta izlenecek yollar, araştırmanın temelleri, literatür taraması, referans kaynaklara ulaşmak. -Araştırmada metot ve teknik -Problem seçimi, problemin yapısı, araştırma probleminin belirlenmesi, problemin seçiminde konu alanının sınırlandırılması, araştırma probleminin yazılması. Konu seçimi, kaynakların incelemesi ve değerlendirilmesi. -Bilimsel yazımın gelişimi, tarihçesi ve temel kriterleri. Bilim dilinin gelişimi. -Bilimsel araştırma yapma ilkeleri. -Bilimsel yazım kuralları. Bilimsel sonuçların yazımı, tablolar, şekiller, yayın formatı ve sayfa yapısı, yayının basım için sunulması ve kapak mektubu. -Araştırma yazımında ifade, dilbilgisi, imla ve vurguların önemi. Giriş, anlaşılır cümleler, noktalama işaretlerinin vurgudaki önemi, alıntı teknikleri, alıntı yapma kuralları, çeviri. -Yayınlarda bulunması gereken temel bölümler Başlık, yazarlar, kısa özet, anahtar kelimeler, giriş, materyal ve yöntemler, sonuçlar, tartışma, teşekkür, kaynakça. -Bilimsel tez hazırlama Konu seçimi, konuyu sınırlandırma, hipotez kurma, araştırma metodu belirleme, plan hazırlama, kaynakça oluşturma, yazım. Tezin kısımları, tez yazım aşamaları. -Bilimsel proje hazırlanması ve sunulması. Bilimsel proje hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar ve proje hazırlamanın basamakları. -Bilimsel etik ve sorumluluk. -Bilimsel araştırmada etik. Kural dışı davranışlar. -Bilimsel yayın-basım etiği ve ihlâller. -Hakemlik, editörlük ve bilimsel yükseltme süreçlerinde etik. -Etik ihlâllerinde yaptırım.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doğan, M. Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri (Ders Notu), Afyon Kocatepe Üniversitesi. Aböv, T., 1982. Bilimsel Araştırma El Kitabı, Savaş Yayınları, Bordens, K.S., & Abbott, B.B., 2014. Research Design and Methods: a process approach, McGraw-Hill. Marder M.P., 2011. Research Methods for Science, Cambridge University Press. TÜBİTAK Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi, 2002. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar. TÜBİTAK yayınları. Atasoy, N. ve ark. (eds), 2011. Bilim Etiği. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5048
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr