Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065021999Ekonomik Gelişme ve TarımZorunlu128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; tarımsal gelişme ve ekonomik gelişmenin karşılıklı ilişkilerini kavrayacaklar, var olan gelişmelerin çevre, tüketici, çiftçi üzerine etkilerinin farkına vararak, tutarlı gelişim stratejileri kurabilme becerisini elde edeceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Tayfun Özkaya
Öğrenme Çıktıları
1İnsan ve çevreye dost sürdürülebilir tarımsal, kırsal ve kentsel bir yaşam için alternatifleri kavrayabilme ve yerel olarak geliştirebilme gücü kazanma
2Küresel ve yerel ekonomik, sosyal, yasal, teknolojik, ekolojik gelişmelerin tarım ve kırsal alan ve tüketiciler üzerindeki etkilerini eş zamanlı ve karşılıklı etkileşimleri ile kavrayabilme yeteneği ve tutumu kazanma
3Tarımın her alanının küresel gelişmelerden nasıl etkileneceğini tahmin edebilme yeteneği kazanma
4Dünya ve Türkiye’deki genel ekonomide ve tarımdaki var olan ve gelecekteki olası gelişmelerin sonuçlarını kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarımın gelişim tarihi ve tarım sistemleri (endüstriyel tarım, sürdürülebilir tarım, organik tarım, permakültür); Kalkınma teorileri ve tarım; Uluslararası ilişkiler ve tarım; Dünyada toprak reformu deneyimleri ve Türkiye; Tarımda biyoçeşitlilik ve tohum sorunu; Gıda egemenliği, gıda güvenliği, gıda güvenirliği; Tarımda tekelleşme ve etkileri; Az gelişmişlik ve kırsal kesim; Dünyada açlık ve İrlanda, Çin açlık olayları; Küresel iklim değişikliği ve tarım
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarımın gelişim tarihi ve tarım sistemleri (endüstriyel tarım, sürdürülebilir tarım, organik tarım, permakültür)Tanışma
2Kalkınma teorileri ve tarımOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
3Küresel gıda ve tarım politikalarının ekonomik gelişme ve tarıma etkileriOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
4Dünya’da toprak reformu deneyimleri ve TürkiyeOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
5Tarımda biyoçeşitlilik ve tohum sorunuOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
6Gıda egemenliği, gıda güvenliği, gıda güvenirliği;Okuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
7Tarımda tekelleşme ve etkileri;Okuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
8Az gelişmişlik ve kırsal kesim;Okuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
9Ara Sınav
10Dünyada açlık- İrlanda, Çin açlık olayları;Okuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
11Küresel iklim değişikliği ve tarımOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
12Teknolojik gelişme ve tarımOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
13Dünya ve Türkiye’de beslenme sistemlerindeki değişmeler ve etkileriOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
14Alternatif yerel gıda sistemleriOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Magdoff, Fred ve J. Bellamy Foster, F. H. Buttel, 2000, Hungry for Profit, Monthly Rewiev Pres. 2. Weis, Tony, 2007, The Global Food Economy, Fernwood Publishing. 3. Buckland, Jerry, 2004, Ploughing Up the Farm, Zed Boks. 4. Chang, Ha-Joon, Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, İletişim Yayınları, 2004, İstanbul. 5. Brown, R. Lester, Dünyayı Nasıl Tükettik?, Türkiye İş Bankası yayınları, İstanbul ,2006 6. Shiva, Vandana, Küresel Gıda Soygunu- Çalınmış Hasat, BGST Yayınları, İstanbul, 2006 7. Fukuoka, Masanobu, Ekin Sapı Devrimi- Doğal Tarıma ve Doğal Hayata Giriş, Kaos Yayınları, İstanbul, 2006 8. Yeğin, Metin, Topraksızlar, Versus Yayınları, İstanbul, 2006. 9. Diamond, Jared, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Tübitak yayınları, Ankara, 2006. 10. TMMOB , Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası, Toprak Reformu Kongresi, 11-13 Kasım 2005, Ankara, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Proje Sunma4832
Bireysel Çalışma149126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)226
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15535  55454355
ÖÇ25  5  55553435
ÖÇ343 5  55353454
ÖÇ45  53 45353334
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr