Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065012011Tarım Ekonomisinde Araştırma YöntemleriZorunlu118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Tarım ekonomisi alanında yürütülecek araştırmalarda, bilimsel araştırma sürecine ilişkin. temel bilgileri vermektir. Bu amaçla, bilimsel bir araştırmanın aşamalarını, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini tanıtarak, öğrencinin bilimsel etik kurallarına uygun olarak tarım ekonomisi alanında bir konuda araştırma yapabilmesi ve araştırma raporunun yazımını gerçekleştirmesi ve bu süreçlerde etkin olarak bilgisayar kullanımını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Canan Fisun Abay
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel bir araştırma önerisi hazırlama sürecini uygular.
2Bilimsel bir araştırmanın aşamalarını ve temel kavramlarını öğrenir.
3Nicel veya nitel araştırma yöntemlerini kullanarak elde edilen bilimsel verileri uygun yöntemlerle analiz etme ve analiz sonuçlarını yorumlama becerisi kazanır.
4Bilimsel araştırmada bilimsel ahlak ve etik değerleri öğrenir.
5Bilimsel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilim ve bilimsel yaklaşım, bilimsel araştırma süreci, araştırma konusunun/probleminin seçimi, kaynak taraması, eleştirel kaynak incelemesi, hipotez geliştirme, araştırma sorularının ve amaçlarının ifade edilmesi, araştırmanın planlanması, bilimsel araştırmada veri; araştırma evreni ve örnekleme, nicel araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri, nitel araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri, araştırma raporunun yazılması aşamalarının bilgisayar uygulamalarıyla öğretilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş; dersin genel işleyişi konusunda bilgilendirme, kaynakların tanıtılması. Bilim ve bilimsel araştırma, etik kurallar
2Bilimsel araştırma süreci, araştırma konusunun/probleminin belirlenmesi, kaynak taraması
3Eleştirel kaynak incelemesi, hipotez geliştirme, araştırma sorularının ve amaçlarının ifade edilmesi
4Bilimsel araştırmada veri; ikincil veriler, birincil veriler
5Araştırmalarda ölçme ve ölçekler
6Araştırma evreni ve örnekleme
7Nicel araştırma yöntemleri, Anket yöntemi, soru formlarının hazırlanması
8Ara sınav
9Nicel analiz yöntemleri, uygun analiz yönteminin seçimi
10Nicel analiz yöntemleri
11Nitel araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri
12Nitel araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri
13Araştırma raporunun yazılması
14Öğrenci sunumları
15Öğrenci sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Remzi Altunışık, R. Çoşkun, S. Bayraktaroğlu, Engin Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Adapazarı, 2004. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınevi, Ankara, 2007. Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel Yayınevi, Ankara, 2007. Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı.. 8. bs. (Güzem Yayınları, No. 15) İstanbul, 2000. A.Day Robert, Çev:Gülay Aşkar Altay, Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? TÜBİTAK, 10 bs. 2005. Şener Büyüköztürk ve ark. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2007. Şener Büyüköztürk, Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Proje Hazırlama14545
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)241
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15553545 554555
ÖÇ245535453554555
ÖÇ35555545 554555
ÖÇ4      35 3    
ÖÇ53553345 554554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr