Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104015652018Bilimsel Araştırma, Yayım ve EtikZorunlu116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma sürecini incelemek, temel araştırma yöntemlerini tanıtmak, bilimsel yayın türlerini ve bunları hazırlama tekniklerini gözden geçirmek, araştırma ve yayın yapılırken uyulması gereken temel etik kuralları öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilim, bilimsel araştırma ve yayın, bilimsel etik gibi temel kavramları tanıtmak. Bilimsel araştırmanın amaçlarını ve türlerini incelemek. Bilimsel yayın çeşitleri ve bunların hazırlanmasındaki temel kuralları tanıtmak. Araştırma ve yayın sürecinde göz önünde bulundurulması gereken kuralları açıklamak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alaçam, E. (1995)Bilimsel etkinlik ve yayım. Tübitak yayınları. 86 sayfa TÜBA (1994) Bilim ve Eğitim. Bilimsel Toplantı Serileri: 2. 197 sayfa Day, R. A. (2000) Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Tübitak Yayınları. Çeviri: Gülay Aşkar ALTAY.233 sayfa Kıncal, R. Y. (2013) Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Akademi Yayınları. 299 sayfa
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr