Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201165232015Critical Theory in Praxis IZorunlu117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu yüksek lisans dersinin amacı, yirminci yüzyılın başlangıcından günümüze kadar ortaya çıkmış edebiyat eleştirisi kuramlarını incelemek ve bu kuramları seçilmiş edebiyat eserlerine uygulamaktır. Bu şekilde, öğrencilerin temel yazınsal kuramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu kuramları edebi metinleri çözümlemek ve yorumlamakta kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Dilek Direnç
Öğrenme Çıktıları
1Edebiyat eleştirisi kuramlarına dair ileri düzeyde bilgi sahibi olabilmeleri.
2Metinleri analizinde karşılaştırmalı ve metinlerarası yaklaşımlar kullanabilmeleri.
3Dil, din, kültür, toplumsal cinsiyet, ırk ve sınıf farklılıkları ile ilgili farkındalık geliştirerek, sorgulayıcı bir dünya görüşüne sahip olabilmeleri.
4Kendilerine verilen herhangi bir edebiyat eleştirisi kuramına dair araştırma projesi, yazılı ve sözlü sunumlar yapabilmeleri.
5Seçilmiş metinlere edebiyat eleştirisi kuramlarını uygulayarak etkili araştırma ve yorumlama becerileri geliştirebilmeleri.
6Metinler ve kuramlar üzerinde eleştirel tartışmalar yürüterek çıkarımlarda bulunabilmeleri.
7Kendilerine özgü, bağımsız düşünceler ortaya koyabilmeleri ve eleştirel yorumlar yapabilmeleri.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yeni Eleştiri, Okur Odaklı Eleştiri Kuramlar, Arketipçi Eleştiri, Yapısalcılık, Yapıbozum, Psikanalitik Eleştiri; Samuel Taylor Coleridge’in “The Rhyme of the Ancient Mariner” adlı şiiri, William Shakespeare’in Hamlet adlı oyunu ve Kazuo Ishiguro’nun A Pale View of Hills adlı romanı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı ve içeriğiDers içeriğinin incelenmesi
2Yeni EleştiriKuramın genel tanıtımı, okuma materyallerinin tartışılması ve değerlendirilmesi
3Yeni EleştiriYeni Eleştiri kuramının Samuel Taylor Coleridge’in “The Rhyme of the Ancient Mariner” adlı şiirine uygulanması.
4Okur Odaklı EleştiriKuramın genel tanıtımı, okuma materyallerinin tartışılması ve değerlendirilmesi
5Okur Odaklı EleştiriOkur Odaklı Eleştiri kuramının Samuel Taylor Coleridge’in “The Rhyme of the Ancient Mariner” adlı şiirine uygulanması
6Arketipçi EleştiriKuramın genel tanıtımı, okuma materyallerinin tartışılması ve değerlendirilmesi
7Arketipçi EleştiriArketipçi Eleştiri Kuramının William Shakespeare’in Hamlet adlı oyununa uygulanması
8Makale Yazma (Vize)Yazılan makaleler üzerine tartışma
9YapısalcılıkKuramın genel tanıtımı, okuma materyallerinin tartışılması ve değerlendirilmesi
10YapısalcılıkYapısalcılık kuramının William Shakespeare’in Hamlet adlı oyununa uygulanması
11YapıbozumKuramın genel tanıtımı, okuma materyallerinin tartışılması ve değerlendirilmesi
12YapıbozumYapıbozum kuramının Kazuo Ishiguro’nun A Pale View of Hills adlı romanına uygulanması
13Psikanalitik EleştiriKuramın genel tanıtımı, okuma materyallerinin tartışılması ve değerlendirilmesi
14Psikanalitik EleştiriPsikanalitik Eleştiri kuramının Kazuo Ishiguro’nun A Pale View of Hills adlı romanına uygulanması
15Dönemin değerlendirilmesiDönem boyunca incelenen ve uygulanan kuramlar üzerine genel değerlendirme ve tartışma
16Final Ödevi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel Kaynaklar: Coleridge, Samuel Taylor. The Complete Poems. London and New York: Penguin Books, 1997. Ishiguro, Kazuo. A Pale View of Hills. New York: Vintage, 1990. Rivkin, Julie and Michael Ryan, eds. Literary Theory: An Anthology. Oxford: Blackwell, 1998. Shakespeare, William. Hamlet. New York: W. W. Norton & Company, 1992. Waugh, Patricia. Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide. Oxford and New York: Oxford University Press, 2006. Yardımcı Kaynaklar: Adams, Hazard, ed. Critical Theory Since Plato. New York: Harcourt, 1971. Bressler, Charles E. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. New Jersey: Prentice Hall, 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama188
Makale Yazma22040
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)206
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ14          
ÖÇ2           
ÖÇ335         
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr