Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201165362017Critical Theory in Praxis IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu yüksek lisans dersinin amacı, yirminci yüzyılın başlangıcından günümüze kadar ortaya çıkmış edebiyat eleştirisi kuramlarını incelemek ve bu kuramları seçilmiş edebiyat eserlerine uygulamaktır. Bu şekilde, öğrencilerin temel yazınsal kuramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu kuramları edebi metinleri çözümlemek ve yorumlamakta kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Dilek Direnç
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Feminist Eleştiri, Marksist Eleştiri, Yeni Tarihselci Eleştiri, Postkolonyal Eleştiri ve Çokkültürcülük, Postmodernizm, Ekokritisizm; D.H. Lawrence’ın Lady Chatterley’s Lover adlı romanı, J.M. Coetzee’nin Disgrace adlı romanı ve Herman Melville’in Moby Dick adlı romanı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel Kaynaklar: Coetzee, J. M. Disgrace. New York: Penguin Books, 2000. Lawrence, D. H. Lady Chatterley’s Lover. El Paso: El Paso Norte Press, 2009. Melville, Herman. Moby Dick. New York: Oxford University Press, 2008. Rivkin, Julie and Michael Ryan, eds. Literary Theory: An Anthology. Oxford: Blackwell, 1998. Waugh, Patricia. Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide. Oxford and New York: Oxford University Press, 2006. Yardımcı Kaynaklar: Adams, Hazard, ed. Critical Theory Since Plato. New York: Harcourt, 1971. Bressler, Charles E. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. New Jersey: Prentice Hall, 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr